Today’s NEWS FEED

News Feed

CI ตัดขายหน่วยลงทุนBKKCP 15.74% ให้ 4 นลท. มูลค่า210ลบ.

95

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(23มกราคม2563)----นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)(CI)เปิดเผยว่า บริษัทได้ดําเนินการ จําหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก (“BKKCP") ซึ่งบริษัทถืออยู่จํานวนประมาณ 15,746,500 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 15.74 ของจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ BKKCP ให้กับนักลงทุน ดังรายละเอียดดังนี้

วันทําการซื้อขาย นักลงทุน จํานวนเงินรวมประมาณ


22 มกราคม 2563 | บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 50,000,000 บาท

 

23 มกราคม 2563 | บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จํากัด 100,000,000 บาท


24 มกราคม 2563 | บริษัท วิทยาสิทธิ์ จํากัด 10,000,000 บาท


27 มกราคม 2563 | บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)50,000,000 บาท

 

รวม 210,000,000 บาท

 

โดยการซื้อขายและส่งมอบหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย รวมทั้งการชําระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนที่ซื้อขายได้ดําเนินการผ่าน ระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยวิธีการบันทึการซื้อขายรายใหญ่ (Trading Report - Big lot) ในช่วง วันที่ 22 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2563


ทั้งนี้ นักลงทุนดังกล่าว ไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ คณะกรรมการตลาด หลกทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)


โดยที่ CI ยังถือหน่วยลงทุนในกองทุน BKKCP ภายหลังจากการทํารายการดังกล่าวอยู่จํานวน 17,553,500 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 17.55 ของจํานวนหน่วยทั้งหมดของกอง BKKCP ของจํานวนหน่วยทั้งหมดของกอง BKKCP

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : NER ออเดอร์จีนทะลัก-ปิดดีลลูกค้าใหม่ 2 ราย ดันผลงาน H2/63 สวย ทั้งปีโกยรายได้ 1.7 หมื่นลบ.

ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ บิ๊กบอส NER มั่นใจผลงาน H2/63 ปรับตัวดีขึ้น หลังจีนกลับมามีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น-คว้าลูกค้าใหม่...

บวกต่อ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ดัชนี ISM ภาคการผลิตสหรัฐฯ เดือน พ.ค. และดัชนี PMI ภาคการผลิตยูโรโซนเดือน พ.ค. ฟื้นตัวขึ้นจาก

“PT LPG” จับมือ “เทสโก้ โลตัส” จัดโครงการ “พีที ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ”

“PT LPG” จับมือ “เทสโก้ โลตัส” จัดโครงการ “พีที ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ”

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้