Today’s NEWS FEED

News Feed

แคนาดาออกระเบียบสินค้าม่านหน้าต่างแบบมู่ลี่

274

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (5 ธันวาคม 2562) ------- กรมการค้าต่างประเทศเผยแคนาดาออกระเบียบกำหนดเงื่อนไขสำหรับม่านหน้าต่างแบบมู่ลี่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก แนะผู้ประกอบการศึกษากฎระเบียบ และเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ก่อนมีผลบังคับใช้ในปี 64

 

นายกีรติ รัชโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า หน่วยงานด้านสาธารณสุขของประเทศแคนาดา (Health Canada) ได้ออกระเบียบ SOR/2019-97 ว่าด้วยข้อกำหนดทางกายภาพ ข้อกำหนดทางเคมี และข้อบังคับการติดฉลากสำหรับม่านหน้าต่างแบบมู่ลี่ (Corded Window Coverings : CWCs) เพื่อป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กจากการถูกสาย/เชือกรัดคอ ซึ่งระเบียบฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้


1) ข้อกำหนดทางกายภาพ กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับชิ้นส่วนขนาดเล็ก และความยาวของเชือก/สายต่างๆ ทั้งที่เด็กจับถึงและจับไม่ถึง ในกรณีที่มีการเปิด/ปิดมู่ลี่บางส่วนหรือทั้งหมด ชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีความคงทนต่อแรงดึงสูงของเชือก เป็นต้น
2) ข้อกำหนดทางเคมี ส่วนประกอบภายนอกทั้งหมดของม่านหน้าต่างแบบมู่ลี่จะต้องมีสารตะกั่วน้อยกว่า 90 มก./กก.
3) ข้อบังคับการติดฉลาก
3.1 จะต้องมีข้อมูลทั่วไป เช่น (1) คู่มือการติดตั้งและการใช้งานของแต่ละชิ้นส่วน คำเตือนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ที่สามารถอ่านและเห็นได้อย่างชัดเจน สีตัวอักษรจะต้องตัดกันอย่างชัดเจนกับพื้นหลัง และข้อมูลที่จำเป็นจะต้องติดฉลากแบบถาวรหรือประทับอยู่บนม่านหน้าต่างแบบมู่ลี่ (2) ชื่อรุ่นหรือหมายเลขรุ่น (3) วันที่ผลิต ซึ่งประกอบด้วยปี และเดือน หรือสัปดาห์ และ (4) ในกรณีที่ม่านหน้าต่างแบบมู่ลี่ผลิตในแคนาดา ต้องปรากฏชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตม่านหน้าต่างแบบมู่ลี่ด้วย
3.2 สำหรับข้อมูลที่จำเป็นรูปแบบของตัวอักษรบนฉลากจะต้องเป็นแบบมาตรฐานประเภท sans-serif ที่ไม่ถูกบีบ อัด ขยาย หรือตกแต่ง
3.3 สัญลักษณ์คำว่า "WARNING" และ "MISE EN GRADE" จะต้องอยู่ในรูปแบบตัวอักษรเข้ม ตัวพิมพ์ใหญ่ และมีความสูงไม่น้อยกว่า 5 มม. รวมทั้งขนาดของตัวอักษรสำหรับข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ ทั้งหมดจะต้องมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2.5 มม และคำเตือนที่จะต้องปรากฏอยู่บนม่านหน้าต่างแบบมู่ลี่ บรรจุภัณฑ์ของม่านหน้าต่างแบบมู่ลี่ วิธีการใช้ที่แนบมา และโฆษณาทั้งหมดสำหรับม่านหน้าต่างแบบมู่ลี่ มีดังนี้
- WARNING “STRANGULATION HAZARD – Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.”
- MISE EN GRADE “Risque d’etranglement – Les enfants en bas âge peuvent s’étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d’une boucle de plus de 44 cm devient accessible.”


นายกีรติกล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลสถิติการส่งออก พบว่าไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้ากลุ่มมู่ลี่ ปี 2559-2561 พิกัดศุลกากร 3925.30 ไปทั่วโลก มูลค่า 64, 50 และ 56 ล้านบาทตามลำดับ และในปี 2562 (ม.ค.-ก.ย.) มีการส่งออกสินค้ามู่ลี่ไปทั่วโลก มูลค่า 49 ล้านบาท ลดลง 0.20% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ก่อน โดยสามประเทศแรกที่ไทยส่งออกไปมากที่สุด ได้แก่ สหรัฐฯ เมียนมา และมาเลเซีย ตามลำดับ โดยผู้ส่งออกของไทยที่ประสงค์จะส่งออกสินค้าม่านหน้าต่างแบบมูลี่ไปยังแคนาดาจะต้องติดตามและปฏิบัติตามต่อการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดข้างต้น เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก


ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-05-01/html/sor-dors97-eng.html ในการเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคทางการค้าของไทย หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กองบริหารสินค้าและมาตรการการค้า โทร. 0 2547 5095 หรือสายด่วน 1385

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

HotNews : CHAYO เคาะย้ายเข้า SET

บอร์ด CHAYO มีมติย้ายสู่กระดาน SET โดยจะสามารถดำเนินการขอจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ...

รอไปก่อน By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ขอบอก ตลาดหุ้นไทย ไม่เหมือนชาติใดในโลก บ้านเราเวลาลง ก็ลงมากกว่าเขา เวลาเขาขึ้นแรง บ้านเรา

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้