Today’s NEWS FEED

News Feed

PE รอผลคําพิพากษาคดี“คดีภาษีอากร" ก่อนจากนั้นจะกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"

306

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (20 พฤศจิกายน 2562)-----บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) PE เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมกับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 จากการที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” สืบเนื่องจาก บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินไตรมาส 3/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชําระแล้ว บริษัทขอรายงานสรุปผลการประชุม ดังนี้

สาเหตุที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” มาจาก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ศาลฎีกาได้มีคํา พิพากษาให้บริษัทชําระหนี้ค่าภาษีอากรค้างของกิจการร่วมค้า พีอี - เพทแลน ให้แก่กรมสรรพากรเป็นจํานวน 251,699,348.81 บาท (“คดีภาษีอากร”)


นอกจากต้องรับผิดในคดีภาษีอากรแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีคําพิพากษาให้ บริษัทชําระเงินค่างานให้แก่บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) เป็นจํานวนเงิน 478,774,424.90 บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 (“คดีฟ้องเรียกค่างาน”)


จากนั้น บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลางต่อศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ และเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษได้มีคําพิพากษาให้บริษัทชําระเงินให้แก่บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) เป็นต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยคํานวณจนถึงวันที่ 2 เมษายน 2555 รวมเป็นเงิน 837,221,091.68 บาท และชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 473,466,980.61 บาทนับแต่วันที่ 3 เมษายน 2555 เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระ เสร็จสิ้นแม้ว่าคดีฟ้องเรียกค่างานยังไม่เป็นที่สุด โดยบริษัทได้ยื่นคําร้องขออนุญาตฎีกาแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 แต่ผล ของคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษในคดีดังกล่าวซึ่งยังมีผลบังคับอยู่ ณ ปัจจุบัน เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข ปัญหาของบริษัท ทําให้บริษัทต้องรอผลคําพิพากษาอันเป็นที่สุดในคดีนี้ก่อน จึงจะกําหนดแนวทางการดําเนินการแก้ไข กรณี ที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” ได้

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : NDR ส่งซิกผลงาน H2/63 โตสวย เน้นบริหารจัดการรัดกุม

ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา บิ๊ก บมจ.เอ็น.ดี.รับเบอร์ (NDR) คาดรายได้ปีนี้ใกล้เคียงปีก่อน หาก COVID-19 ไม่ระบาดเพิ่ม

กังวล By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นแววตา สายตาของนักลงทุน ยังมีความกังวล รบกวนจิตใจ ทำให้ความมั่นใจลดลง แม้ วัคซีน ก็คืบ

ฝ่าต้าน By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง ด้วยความระมัดระวัง เส้นดัชนี แต่ละจุด ต้องใช้กำลัง ฝ่าแนวต้าน บนตัวแปร ยังคงวนเวียนเรื่องเดิมๆ

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้