Today’s NEWS FEED

News Feed

VNT เผย ณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ เป็น กก. - รองปธ.กก. มีผล 22 พ.ย. 62 เป็นต้นไป

112

VNT เผย ณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ เป็น กก. - รองปธ.กก. มีผล 22 พ.ย. 62 เป็นต้นไป

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (22 พฤศจิกายน 2562) --------นายสมพจน์ ชีรนรวนิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสื่อสาร และ เลขานุการบริษัท บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) (VNT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2019 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) ชั้นที่ 18 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร เลขที่ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในเรื่องที่สําคัญดังนี้
1. มีมติรับทราบกรรมการลาออก
1.1 รับทราบการลาออกของนายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ จากการเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
1.2 รับทราบการลาออกของนายทาดาชิ ชิราโอกะ จากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่
22 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
2. มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ และ แก้ไขอํานาจกรรมการ
2.1 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ แทนนายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
2.2 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายริวทาโร ยามาก เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนนายทาดาชิ ฮิราโอกะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
2.3 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้
“นายอาซูอะก็ โอกะ หรือ นายฮิโรอากิ ซาโนะ หรือ นายโยชิงซะ โฮะริเบะ หรือ นายมาซาชิโกะ ฟุคามาจิ หรือ นายริวทาโร ยามาก หนึ่งในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล หรือ นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รวมเป็นสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท” ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

 

 

 

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / สุกัญญา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : GUNKUL ปังไม่หยุด!!! คว้างาน กฟภ. มูลค่า 144 ลบ.

GUNKUL เปิดสตอรี่เด็ด บ.ย่อย คว้างานรับงานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS)....

รีบาวน์ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย สัมผัสกับสายลมหนาวในช่วงสัปดาห์นี้แล้วคิดว่าอากาศในช่วงนี้ช่างดีมากๆ ขร่ะ ส่วนภาพรวมของ SET ในภาคเช้าวัน

เทคนิคแก้สมการ ขี้เกียจ + ขี้กลัว = ขี้แพ้ By โค้ชซัน กระทรวง จารุศิระ

สมการข้อนี้ ผมสังเกตเห็นจากคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต สิ่งที่น่ากลัวสำหรับมนุษย์คนหนึ่ง โดยเฉพาะเพศชาย ไม่มีใครอยากถูกเรียก

มัลติมีเดีย

IPO TALK : เสน่ห์ KUN 2/12/2562

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้