Today’s NEWS FEED

News Feed

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผย เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2562 โตต่ำกว่าที่ประเมิน 2.8%...โจทย์เศรษฐกิจปีหน้ายังต้องพึ่งนโยบายการเงินการคลังแบบผ่อนคลาย

145

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (19 พฤศจิกายน 2562 ) -------

  • เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ยังให้ภาพที่ชะลอตัว ตามผลกระทบจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกที่ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า ประเด็นค่าเงินบาทที่ลดทอนขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านราคาของผู้ส่งออก ท่ามกลางการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ยังโตในกรอบจำกัด ในขณะที่การใช้จ่ายครัวเรือนยังสามารถเป็นตัวหนุนเศรษฐกิจไทยได้อย่างต่อเนื่อง โดยทิศทางเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 จะยังคงมีภาพที่ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 3 แต่มีปัจจัยบวกเพิ่มเติมจากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ช่วยประคองภาพรวมการใช้จ่ายครัวเรือน ตลอดจนความต่อเนื่องของการฟื้นตัวของภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำให้เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 น่าจะโตดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ 3 แต่คงไม่เพียงพอที่จะทำให้ภาพรวมทั้งปี 2562 ขยายตัวได้ตามที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินไว้ที่ร้อยละ 2.8 ในขณะที่ยังมองกรอบล่างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.5
  • ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ยังเผชิญความไม่แน่นอนจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกทั้งเรื่องสงครามการค้า และ Brexit ที่ยังไม่มีจุดลงตัว ประกอบกับทิศทางการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจหลักของโลก ค่าเงินบาทที่ยังคงมีทิศทางแข็งค่า ทำให้ภาพการฟื้นตัวของส่งออกไทยในปีหน้ายังเป็นความท้าทายและต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ดังนั้น นโยบายการเงินการคลังแบบผ่อนคลายยังคงมีความจำเป็นในการดูแลโจทย์เศรษฐกิจไทยในปีหน้าให้ประคองการขยายตัวได้ในกรอบการประเมินของศูนย์วิจัยกสิกรไทยในเบื้องต้นที่ร้อยละ 2.5-3.0
  • เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ยังให้ภาพรวมที่ชะลอลง เมื่อเทียบกับ GDP ครึ่งปีแรกที่ขยายตัวร้อยละ 2.6 ต่อปี อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายครัวเรือนยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ซึ่งในไตรมาสที่ 4 ยังจะได้แรงหนุนเพิ่มเติมจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ และการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้ GDP ไตรมาสที่ 4 น่าจะเติบโตดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ 3

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลงนับตั้งแต่ต้นปี 2562 เป็นต้นมา การขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนยังสามารถรักษาระดับการเติบโตในภาพรวมและเป็นตัวหนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยไว้ได้ เป็นที่น่าสังเกตถึงยอดจำหน่ายรถยนต์ในไตรมาสที่ 3 ที่หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 11 ไตรมาส แต่ก็ถูกชดเชยจากการใช้จ่ายสินค้าในหมวดอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงสินค้าในหมวดที่พัก โรงแรม และร้านอาหาร ซึ่งสอดคล้องไปกับทิศทางการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งนี้ การใช้จ่ายครัวเรือนในไตรมาสที่ 4 น่าจะยังรักษาระดับการเติบโตจากไตรมาสที่ 3 ไว้ได้ต่อนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ช่วยประคองภาพรวมการใช้จ่ายครัวเรือน ตลอดจนความต่อเนื่องของการฟื้นตัวของภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งน่าจะช่วยให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 เติบโตดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ 3 แต่คงไม่เพียงพอที่จะทำให้ภาพรวมทั้งปี 2562 ขยายตัวได้ตามที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินไว้ที่ร้อยละ 2.8  (ณ เดือนตุลาคม 2562) ในขณะที่ยังมองกรอบล่างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.5

 

  • ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ยังเผชิญปัจจัยความไม่แน่นอนจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกทั้งเรื่องสงครามการค้า และ Brexit ที่ยังไม่มีจุดลงตัว ประกอบกับทิศทางการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจหลักของโลก ค่าเงินบาทที่ยังคงมีทิศทางแข็งค่า ทำให้ภาพการฟื้นตัวของส่งออกไทยในปีหน้ายังเป็นความท้าทายและต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

สถานการณ์สงครามการค้าที่เหมือนจะมีความคืบหน้าในการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และจีนในเบื้องต้น แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงในการหาข้อสรุปสุดท้าย เนื่องจากการบรรลุข้อตกลงในการเจรจาขั้นถัดไปมีความซับซ้อนของประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งทั้งในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา และข้อเสนอของสหรัฐฯ ที่ให้จีนมีการปฏิรูปนโยบายอุตสาหกรรม รวมถึงการอุดหนุนจากภาครัฐ ทำให้สหรัฐฯ จะยังคงใช้การจัดเก็บภาษีนำเข้าเป็นเครื่องมือในการเจรจาต่อรองกับจีน ดังนั้น สถานการณ์ที่สหรัฐฯ เลื่อนการจัดเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมจากจีน มองว่าเป็นการยืดระยะเวลาออกไป ในขณะที่ไม่ได้มีการส่งสัญญาณถึงการยกเลิกแผนการดังกล่าว รวมถึงแผนที่จะยกเลิกภาษีนำเข้าที่ได้จัดเก็บไปแล้วในวงเงิน 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้บรรยากาศการค้าโลกในปีหน้าจะยังถูกปกคลุมด้วยความไม่แน่นอนจากเรื่องสงครามการค้า

เช่นกันกับกรณี Brexit ที่แม้ว่าสหภาพยุโรป (EU) จะเลื่อนกำหนดการออกจาก EU ของอังกฤษไปเป็นวันที่ 31 ม.ค. 2563 แต่ในระหว่างทาง ความเป็นไปได้ที่อังกฤษจะออกจาก EU แบบไม่มีข้อตกลงยังคงมีอยู่ หากกระบวนการสภาฯ ของอังกฤษต้องเผชิญความวุ่นวายหลังการเลือกตั้งในวันที่ 12 ธ.ค. 2562 นี้ ซึ่งประเด็นดังกล่าวยังสร้างความไม่แน่นอนต่อทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจยุโรปในปีหน้า

เมื่อประกอบกับทิศทางค่าเงินบาทที่ยังมีแนวโน้มแข็งค่าจากโครงสร้างการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูง ส่งผลให้ภาพการฟื้นตัวของการส่งออกไทยในปีหน้ายังเป็นความท้าทายและต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ดังนั้น นโยบายการเงินการคลังแบบผ่อนคลายยังคงมีความจำเป็นในการดูแลโจทย์เศรษฐกิจไทยในปีหน้าให้ประคองการขยายตัวได้ในกรอบการประเมินของศูนย์วิจัยกสิกรไทยในเบื้องต้นที่ร้อยละ 2.5-3.0

 

 

 


 

ตารางที่ 1: การขยายตัวขององค์ประกอบ GDP แบ่งตามการใช้จ่าย

 

 

 

ตารางที่ 2: การขยายตัวขององค์ประกอบ GDP แบ่งตามภาคการผลิต

 

 

 

 

ที่มา : สศช. รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

 

 

 

 

 

------------------------------------

Disclaimer

                        รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

 

 

 

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

HotNews : CHAYO เคาะย้ายเข้า SET

บอร์ด CHAYO มีมติย้ายสู่กระดาน SET โดยจะสามารถดำเนินการขอจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ...

รอไปก่อน By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ขอบอก ตลาดหุ้นไทย ไม่เหมือนชาติใดในโลก บ้านเราเวลาลง ก็ลงมากกว่าเขา เวลาเขาขึ้นแรง บ้านเรา

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้