Today’s NEWS FEED

News Feed

TTCL ขายหุ้น "สยามโซล่า เพาเวอร์" เกลี้ยงทั้ง40% มูลค่า 218 ลบ.

284

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (15 พฤศจิกายน 2562)--- บริษัท ทีทีซีแอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) TTCL เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่8/2562 เมื่อวันที่14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. มีมติอนุมัติการจําหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท สยามโซล่า เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“SSPC”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทางอ้อมของบริษัทฯ จํานวน 120,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของ SSPC ซึ่งหุ้นสามัญดังกล่าวถือโดย TTCL Solar Power Pte. Ltd. (“TTSP”)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ โดยจะจําหน่ายให้แก่ บริษัท โซล่าร์ วิซิเบิล จํากัด (“SV”) ซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีราคาซื้อขายที่ 218 ล้านบาท พร้อมกับร้อยละ 40 ของ Debt Free – Cash Free ณ วันปิดรายการตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยจะถูกปรับเป็นราคาซื้อขายสุดท้าย และ SSPC จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมทางอ้อมของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะเข้าทํารายการภายหลังจากทีÉบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่8/2562ซึ่งประชุมเมื่อวันที่14 พฤศจิกายน 2562 และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ โดยคาดว่าการจําหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน SSPC จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้บริษัทฯ จะนําเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายเงินลงทุนไปใช้ประโยชน์สําหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ หรือการดําเนินการอื่นใดตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : ACE ยันบิ๊กต้อย ถูกเด้ง! ไม่กระทบ ย้ำธุรกิจเดินตามแผน

วันนี้หุ้น ACE ร่วงสัมผัส Floor ที่ 3.04 บาท หลังพล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา โดยสอยพ้นรองผบ.ตร. เข้ากรุสำนักนายกฯ...

จับตาไวรัส... By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ วันนี้ วันไหว้ พรุ่งนี้ ตรุษจีน วันเที่ยว....เป็นอะไรต้องจับตามองการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสาย

เสื้อแดงหุ้นเขียว By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง สวมชุดแดง เสื้อแดง กางเกงแดง...แดงหมด ไต่กิ่งมะม่วง วันตรุษจีน วันนี้ วันไหว้ ขอให้หุ้นไทยเขียวสดใส สวนกระแสตล

มัลติมีเดีย

หนูบิวมีเรื่องเมาส์ EP.4 : สงคราม สหรัฐ VS อิหร่าน

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/ #รู้ลึก #รู้จริง #คลุกวงในสไตล์กล้วยๆ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้