Today’s NEWS FEED

News Feed

วันนี้ ตลท.ขึ้นNP หุ้นPE ฐานไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

179


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(11พฤศจิกายน2562)-----การขึ้นเครื่องหมาย

เรื่อง : การขึ้นเครื่องหมาย NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์
- บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (PE)
ขึ้นเครื่องหมาย : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย : 11 พ.ย. 2562
เหตุผล :
กรรมการตรวจสอบไม่ครบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
หมายเหตุ :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น "NP" หลักทรัพย์ PE
กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

ตามที่บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (PE) ได้แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นั้น (รายละเอียดปรากฏตามข่าว PE วันที่ 8 สิงหาคม 2562)

บัดนี้ครบกำหนด 3 เดือนที่ PE ต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่
PE ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าวได้
ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามข้อก
ำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย "NP" (Notice Pending) หลักทรัพย์ของ PE ดังกล่าวตั้งแต่วันที่
11 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่า PE จะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน

อนึ่ง หาก PE ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการ ดังนี้
1. หากขึ้นเครื่องหมาย NP ครบ 3 เดือนแล้ว PE ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP (suspension) ห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ PE ตั้งแต่วันที่
11 กุมภาพันธ์ 2563
2. หากขึ้นเครื่องหมาย SP ครบ 3 เดือนแล้ว PE ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้ PE เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และหาก PE ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของ PE ต่อไป
_______________________________________________

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : NDR ส่งซิกผลงาน H2/63 โตสวย เน้นบริหารจัดการรัดกุม

ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา บิ๊ก บมจ.เอ็น.ดี.รับเบอร์ (NDR) คาดรายได้ปีนี้ใกล้เคียงปีก่อน หาก COVID-19 ไม่ระบาดเพิ่ม

กังวล By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นแววตา สายตาของนักลงทุน ยังมีความกังวล รบกวนจิตใจ ทำให้ความมั่นใจลดลง แม้ วัคซีน ก็คืบ

ฝ่าต้าน By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง ด้วยความระมัดระวัง เส้นดัชนี แต่ละจุด ต้องใช้กำลัง ฝ่าแนวต้าน บนตัวแปร ยังคงวนเวียนเรื่องเดิมๆ

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้