Today’s NEWS FEED

News Feed

SVI เผย วีรพันธ์ พูลเกษ และ วีระยุทธ สัจพันโรจน์ ลาออกจาก กก. มีผล 8 พ.ย. 62 เป็นต้นไป

343

  สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 8 พฤศจิกายน 2562 )-----นายฐาภพ คลีสุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) SVI

เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 มีมติดังต่อไปนี้
  1. รับทราบการลาออกของ นายวีรพันธ์ พูลเกษ และ นายวีระยุทธ สัจพันโรจน์ จากการเป็นกรรมการ

บริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และแต่งตั้ง นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย (Mr. Ralph R. Type) เป็นกรรมการบริษัทฯ และนางประถมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต เป็นกรรมการ

บริษัทฯแทน ตามลําดับ 2. อนุมัติแต่งตั้งนางประถมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผล

ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 3. อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเป็น นายพงษ์ศักดิ์ โลห์ทองคํา ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

 

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / สุกัญญา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

"ชาญกฤช" ปลุกกระแส "รักเมืองไทย เที่ยวเมืองไทย กระตุ้นเศรษฐกิจไทย" รับมือโควิด-19

"ชาญกฤช" ปลุกกระแส "รักเมืองไทย เที่ยวเมืองไทย กระตุ้นเศรษฐกิจไทย" รับมือโควิด-19

HotNews : PTG ไม่ทำให้ผิดหวัง ติดปีกกำไรปี 62 พุ่ง 150.60%

“พีทีจี เอ็นเนอยี” ประกาศปี 2562 กำไรสุทธิ 1,563 ล้านบาท เติบโต 150.60% โชว์ EBITDA 5,269 ล้านบาท เติบโต 50.20% เดิน....

โควิด-19 ล้างหุ้น By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ยังคงสวมหน้ากากอนามัย ขี่ไม้กวาดวิเศษ บินไป บินมา ทำไม ฝุ่นPM2.5 มากมายแบบนี้ เพลียจิต เพลียใจ จริงๆ ตอนนี้

มัลติมีเดีย

หนูบิวมีเรื่องเมาส์ EP.4 : สงคราม สหรัฐ VS อิหร่าน

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/ #รู้ลึก #รู้จริง #คลุกวงในสไตล์กล้วยๆ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้