Today’s NEWS FEED

News Feed

วันนี้ ตลาดฯ เสียบป้าย "NP"หุ้น POLAR ฐานไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

220


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(5พฤศจิกายน2562)-----การขึ้นเครื่องหมาย

เรื่อง : การขึ้นเครื่องหมาย NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์
- บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
ขึ้นเครื่องหมาย : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย : 05 พ.ย. 2562
เหตุผล :
กรรมการตรวจสอบไม่ครบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
หมายเหตุ :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น "NP" หลักทรัพย์ POLAR
กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ยกเลิกการล้มละลายของบริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)
(POLAR) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562
บริษัทจึงต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3
เดือนนับแต่วันที่บริษัทไม่ได้อยู่ในการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย นั้น

บัดนี้ครบกำหนด 3 เดือนที่ POLAR ต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
แต่ POLAR ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าวได้
ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามข้อก
หนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย "NP" (Notice Pending) หลักทรัพย์ของ POLAR
ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่า POLAR
จะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน

อนึ่ง หาก POLAR ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการ ดังนี้
1. หากขึ้นเครื่องหมาย NP ครบ 3 เดือนแล้ว POLAR ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP (suspension) ห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ POLAR
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
2. หากขึ้นเครื่องหมาย SP ครบ 3 เดือนแล้ว POLAR ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้ POLAR เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และหาก POLAR
ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของ POLAR ต่อไป
_________________

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : กบข. ฝ่าโควิด-19 โชว์ปี 63 ผลตอบแทน 4.79% แผนหลัก 4.93%

กบข. เผยผลการดำเนินงานปี 2563 สามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนส่วนสมาชิกสูงถึง 4.79% ผลตอบแทนแผนหลัก 4.93% ท่ามกลางความผัน...

พัก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ทราบข่าวแต่เช้า โจ ไบเดน ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม

PTT Station เติม 100 ให้ 100 เติมเต็มความห่วงใยคนไทยทุกคน

PTT Station เติม 100 ให้ 100 เติมเต็มความห่วงใยคนไทยทุกคน

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้