Today’s NEWS FEED

News Feed

FORTH ซื้อหุ้นคืน 133,300 หุ้น รวมเป็น 4,843,100 หุ้น

141

 

 

รายงานผลการซื้อหุ้นคืน                                 

 

เรื่อง                                               : แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

วันที่รายงานผล                                       : 22 ต.ค. 2562

วิธีการในการซื้อหุ้นคืน                                   : ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์

วันที่ครบกำหนดโครงการ                                : 14 ก.พ. 2563

โครงการซื้อหุ้นคืน                                     

วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 17 ก.ค. 2562

จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดตามโครงการ (หุ้น)                  : 50,000,000

%ของจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดต่อจำนวนหุ้นที่ชำระ               : 5.21

แล้ว

1. ผลการซื้อหุ้นคืน                                    

วันที่ซื้อหุ้นคืน                                         : 22 ต.ค. 2562

จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน(หุ้น)                                   : 133,300

ราคาที่ซื้อต่อหุ้นหรือราคาสูงสุด(บาท/หุ้น)                     : 5.65

ราคาต่ำสุด(บาท/หุ้น)                                   : 5.50

มูลค่ารวม(บาท)                                       : 739,150.00

2. จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น                              

จำนวนรวมของหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน              : 4,843,100

(รวมข้อ 1.) (หุ้น)

%ของจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว                  : 0.50

มูลค่ารวมที่ซื้อคืน(บาท)                                  : 27,957,785.00

 

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

 

                         ลงลายมือชื่อ _________________

                                     ( นายพงษ์ชัย อมตานนท์ )

                                       กรรมการผู้มีอำนาจ

                                 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

 

                         ลงลายมือชื่อ _________________

                                     ( นางรังษี เลิศไตรภิญโญ )

                                       กรรมการผู้มีอำนาจ

                                 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

 

 

 

 

 
 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / สุกัญญา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : BAM เคาะช่วงราคาไอพีโอ ที่ 15.50-17.50 บ./หุ้น เล็งเทรด SET 16 ธ.ค. 62

BAM คาดเคาะราคาไอพีโอสุดท้าย วันที่ 2 ธ.ค. นี้ จากช่วงราคา 15.50-17.50 บาท/หุ้น หวังเข้าเทรด SET 16 ธ.ค. 62

“PTG” นำกระเช้ามอบปลอบขวัญพนักงาน

“PTG” นำกระเช้ามอบปลอบขวัญพนักงาน

รอก่อนดีไหม By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองตลาดหุ้นทั่วโลก ส่องหุ้นไทย รอก่อนดีไหม ด้วย วันก่อน คาดการณ์ การเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน เฟสแร

มัลติมีเดีย

"TPS" จิ๋วแต่แจ๋ว

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้