Today’s NEWS FEED

News Feed

สหรัฐแก้ไขมาตรฐานความปลอดภัยเก้าอี้เปลนั่งสำหรับทารก

210

 

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(23 ตุลาคม 2562)———-กรมการค้าต่างประเทศเผย สหรัฐแก้ไขมาตรฐานความปลอดภัยเก้าอี้เปลนั่งสำหรับทารก ย้ำผู้ผลิต/ผู้ส่งออกควรศึกษาข้อกำหนดและระเบียบการติดฉลากคำเตือนบนผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน เพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้าและการส่งออกของไทย 

             นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า หน่วยงาน Consumer Product Safety Commission (CPSC) ของสหรัฐฯ ได้ออกกฎระเบียบที่ 16 CFR part 1229 ว่าด้วยการแก้ไขมาตรฐานความปลอดภัยบังคับสำหรับเก้าอี้เปลนั่งทารก ASTM F2167-19 โดยระเบียบนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยสรุปได้ดังนี้

1. มาตรา 7.11.3.1 มาตรา 8.4.1 และ มาตรา 8.4.3 กำหนดให้ติดฉลากคำเตือนที่สามารถเห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษ โดยให้ผู้ทดสอบวางหุ่นจำลองในผลิตภัณฑ์ เพื่อศึกษาลักษณะการยึดและตรวจสอบคำเตือนที่จำเป็นจะต้องมีความชัดเจน และสามารถมองเห็นได้ในแนวราบ นอกจากนี้ ข้อความคำเตือนจะต้องวางในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงอย่างเหมาะสม

2. มาตรา 8.5.1.1 และ มาตรา 8.5.2.1 กำหนดให้ระบุรายละเอียดข้อความในฉลากที่เกี่ยวข้องกับอันตรายจากการตกจากที่นั่งและการหายใจไม่ออก โดยได้มีการแก้ไขคำเตือนจาก “ใช้ยึดเหนี่ยวทารกกับอุปกรณ์ และปรับให้พอดีกับร่างกาย” “ALWAYS use restraints. Adjust to fit snugly.” เป็น “ใช้ยึดเหนี่ยวทารกกับอุปกรณ์ และปรับให้พอดีกับร่างกายแม้ว่าทารกจะนอนหลับก็ตาม” “ALWAYS use restraints and adjust to fit snugly, even if baby falls asleep.”

3. การแก้ไขข้อความคำเตือนต่อผู้ใช้ ดังนี้

    - มาตรา 1.7 แก้ไขจาก “สร้างความปลอดภัยและสุขภาพที่เหมาะสม” “establish appropriate safety and health practices” เป็น “สร้างสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม” “establish appropriate safety health, and environmental practices”

      - มาตรา 8.4.6.2 แก้ไขโดยเพิ่มเติมคำว่า “preceded” ของข้อความคำเตือนหน้าสัญลักษณ์หัวข้อย่อย (bullet point)

      - มาตรา 8.5.3 มาตรา 9.2.1 และมาตรา 9.2.2 แก้ไขตัวเลขอ้างอิงเนื่องจากมีการเพิ่มเติมหัวข้อคำเตือน จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียงลำดับหัวข้อ  

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบฉบับดังกล่าวได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคทางการค้าของไทย ผู้ผลิต/ผู้ส่งออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-09-06/pdf/FR-2019-09-06.pdf หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวข้องกับมาตรการทางการค้าเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า กรมการค้าต่างประเทศ โทร 02-547 4734 หรือสายด่วน 1385

 

 

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : กบข. ฝ่าโควิด-19 โชว์ปี 63 ผลตอบแทน 4.79% แผนหลัก 4.93%

กบข. เผยผลการดำเนินงานปี 2563 สามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนส่วนสมาชิกสูงถึง 4.79% ผลตอบแทนแผนหลัก 4.93% ท่ามกลางความผัน...

พัก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ทราบข่าวแต่เช้า โจ ไบเดน ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม

PTT Station เติม 100 ให้ 100 เติมเต็มความห่วงใยคนไทยทุกคน

PTT Station เติม 100 ให้ 100 เติมเต็มความห่วงใยคนไทยทุกคน

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้