Today’s NEWS FEED

News Feed

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล นำร่อง "สูงเนินสุขภาวะโมเดล" เพื่อเป็นต้นแบบดูแลสุขภาวะผู้ป่วย NCDs ทั่วประเทศ

285

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (21 ตุลาคม 2562)------ จากสถานการณ์ในประเทศไทย พบว่าประชาชนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งประชาชนไทยป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่ป้องกันได้ถ้ามีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วนเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยในภาครัฐพบว่ามีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และในค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นการรักษาพยาบาลมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งมากกว่างบประมาณด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) เป็นรากฐานที่สำคัญเน้นให้มีการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเป็นประเด็นใหม่สำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข ที่เน้นการพัฒนาทักษะการให้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพแก่บุคคล และการสร้างสิ่งแวดล้อมในสังคม องค์กรที่มีการเน้นความสำคัญของการใช้ข้อมูล การประเมินความถูกต้องของข้อมูล และตัดสินใจด้วยข้อมูล

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคณะสาธารณสุขแห่งแรกของไทย และมีบทบาทในฐานะสถาบันการศึกษาในการวางรากฐานด้านการศึกษาทางสาธารณสุขตลอดจนขับเคลื่อน และพัฒนาเพื่อการเข้าถึง และเข้าใจข้อมูลสุขภาพสำหรับประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง และครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 

 

ในปีการศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โรงพยาบาลสูงเนิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ ในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมานำร่องโครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ(การฝึกภาคสนามของคณะฯ เป็นแห่งแรกของประเทศโดยน้อมนำ "ศาสตร์พระราชาและแนวคิดความรู้ด้านสุขภาพ กับการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการมาใช้ในรูปแบบของการ "ผนึกกำลัง สร้างสรรค์ พัฒนา นำพาความรอบรู้ สู่สุขภาวะชุมชน"

 

จากตัวเลขผู้ป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลสูงเนินที่มากถึง 5,000 คน และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีกว่า 10,000 ราย ถือเป็นกรณีศึกษาปัญหาสุขภาพที่จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วน ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าไปมีบทบาทโดยการบูรณาการความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วย "สูงเนินสุขภาวะโมเดล

 

รองศาสตราจารย์ ดรชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง "สูงเนินสุขภาวะโมเดลว่า เป็นการออกแบบเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจและสังคมให้กับคนในชุมชน เพื่อการป้องกันและดูแลรักษาให้ตัวเองสุขภาพที่ดีปลอดภัยจากโรค NCDs ที่เป็นอยู่ โดยปรับวิถีชีวิตตัวเองในการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย เพื่อจะได้ลด และงดการใช้ยาได้ในที่สุด ซึ่ง"สูงเนินสุขภาวะโมเดลเป็นหนึ่งในความพยายามของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเป้าหมายและปรัชญาของการเป็น "ปัญญาของแผ่นดิน"

 

ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือ ผู้ป่วยไม่สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมโรคไปใช้ได้จริง ในการอธิบายถึงโมเดลดังกล่าวให้เข้าใจอย่างง่ายๆ รองศาสตราจารย์ดรชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ได้ใช้ "กระบอกข้าวหลามผ่าครึ่งตามยาว เพื่อสาธิตให้เห็นถึงการทำงานของระบบไหลเวียนของหลอดเลือด และใช้ "แป้งโดว์มาทำเป็นไขมันเกาะที่ผนังหลอดเลือด เพื่อแสดงให้เห็นภาวะการอุดตันของเส้นเลือด ทำให้ผู้ป่วยเกิดความตระหนักว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังเป็นอยู่คืออะไร และจะจัดการได้อย่างไร

 

นอกจากนี้ ได้มีการประยุกต์ใช้ "แนวคิดจิตสังคมโดยใช้กัลยาณมิตรที่ประสบความสำเร็จสามารถหยุดยาได้อย่างปลอดภัยเป็นผู้ป่วยที่เข้าใจจิตใจและวิถีชีวิตผู้ป่วยด้วยกันเอง สามารถสื่อสารด้วยภาษาที่ง่ายๆ โดนใจ และมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และให้กำลังใจ ผู้ป่วยโรค NCDs ด้วยกัน และยังเชื่อมกับทีมสุขภาพของโรงพยาบาลผู้ป่วยจะทำตัดสินใจเองในการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การออกกำลังกาย การสร้างวิธีคิดบวก การทำสมาธิ การร่วมกันสร้างสรรค์เมนูอาหารสุขภาพ และการสร้าง "แปลงผักดักเบาหวานที่ปลูก และดูแลโดยผู้ป่วยเอง โดยมุ่งพัฒนาพื้นที่ศูนย์ให้เป็น "Social Innovation & Smart City"

 

"ทั้งหมดนี้เป็นรูปแบบที่เราพยายามดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งการเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการวิถีชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีความเข้มแข็งทั้งในด้านบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม พวกเราชาวคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความภาคภูมิใจว่า เราได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอันเป็นจุดเป้าหมายที่จะสร้างความยั่งยืน และจะได้ขยายเครือข่ายดูแลสุขภาวะออกไปเพื่อเป็นต้นแบบการดูแลสุขภาพให้กับผู้ป่วยโรค NCDs ทั่วประเทศต่อไปรองศาสตราจารย์ ดรชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ กล่าวทิ้งท้าย

 

 

 

 

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / สุกัญญา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ฝากช่องยูทูปHOONINSIDE By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง ขอฝากช่องใหม่ ช่องยูทูป HOONINSIDE แชร์ ติดตาม ให้กำลังใจทีมงาน เพื่อผลิตงานที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์

สวิงแรง By : เจ๊เยเลน ณ Wall Street

สวิงแรง‼️ดชนีตลาดปิดที่ 1,439.10 จุด บวก 3.54 จุด แรงซื้อจากเทคนิครีบาวด์ขึ้นมาจากที่ลงไปลึกในเมื่อวานนี้เจ้าค่ะ โดยยังว

HotNews : ACG กำไรปี 62 ติดจรวด 93% เคาะปันผล 0.04 บ./หุ้น จ่อย้ายเข้าเทรด SET

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ ACG โชว์กำไรปี 62 ทะลุ 53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93% จากปีก่อน อานิสงส์จากการ...

มัลติมีเดีย

หนูบิวมีเรื่องเมาส์ EP.4 : สงคราม สหรัฐ VS อิหร่าน

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/ #รู้ลึก #รู้จริง #คลุกวงในสไตล์กล้วยๆ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้