Today’s NEWS FEED

News Feed

*ILINK เผยกลุ่มConsortium ได้งานก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดิน ระบบ 115 เควี และงานก่อสร้างปรับปรุง มูลค่า 375.10 ลบ.

227

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (8 ตุลาคม 2562)----- นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ILINK เปิดเผยว่า บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน (“บริษัทฯ”) ได้ร่วมกับ บริษัท ศรีชลธร จํากัด ในนาม “กลุ่ม Consortium ศรีชลธร และ อินเตอร์ลิ้งค์เพาเวอร์” ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้ร่วมลงนามในสัญญา จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดิน ระบบ 115 เควี บริเวณหน้า สถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 2 จํานวน 4 วงจร และงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้า 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน ช่วงลอดใต้แม่น้ําปิง บริเวณสะพานป่าตัน จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาระบบส่ง และจําหน่ายระยะที่ 1 และโครงการเพิ่มความเชื่อถือของระบบ ไฟฟ้าระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยมีรายละเอียดงานดังนี้


ขอบเขตงาน : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดิน ระบบ 115 เควี บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้า เชียงใหม่ 2 จํานวน 4 วงจร และงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้า 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน ช่วงลอดใต้แม่น้ําปิง บริเวณสะพานป่าตัน จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาระบบส่ง และ จําหน่ายระยะที่ 1 และโครงการเพิ่มความเชื่อถือของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3

เสนอราคา : 375,100,000 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว

การแบ่งสัดส่วนงาน : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ร้อยละ 50 และ บริษัท ศรีชลธร จํากัดร้อยละ 50


ระยะเวลาก่อสร้าง : 360 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

 

 

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: GLOCON ตั้งเป้าปี63 พ้นปากเหวกำไรโผล่ ในรอบ 8 ปี

HotNews: GLOCON ตั้งเป้าปี63 พ้นปากเหวกำไรโผล่ ในรอบ 8 ปี

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : การบริหารพอร์ตหุ้น 3 ประเภท เพราะดูแค่ SET ก็เสร็จมัน

ผมให้สัมภาษณ์รายการนายกล้วยหอมคุยกับกูรูว่า นักลงทุนอย่าเอาดัชนีSETมาประกอบการเทรดโดยเหมาไปรวมๆ เพราะเป็นการทำผิด เช่น

เจาะยาง By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ภาพรวมตลาด ไปไหนไม่ไกล แกว่งรอข่าวดี บริเวณบวกลบ 1,550 จุด ไม่ต้องไปไหนไกล...ทั่วโลก รอข่าว

มัลติมีเดีย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้