Today’s NEWS FEED

News Feed

(เพิ่มเติม) JAS-JTS ร่วง ส่วน MONO นิ่ง หลังพิชญ์ โพธารามิก โดน ก.ล.ต. เชือด ฐานใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น JTS

206

 

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (17 กันยายน 2562)-----ผู้สื่อข่าว รายงานความเคลื่อนไหว ราคาหุ้น บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) JAS และ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)JTS พบว่าปรับตัวลดลงในการซื้อขายภาคเช้าวันนี้ ขณะที่ราคาหุ้น บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)MONO ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการซื้อขายภาคเช้าวันนี้ หลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งราย (1) นายพิชญ์ โพธารามิก และ (2) นายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล กรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น บมจ. จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ (JTS) โดยเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่งและส่งคืนผลประโยชน์รวม 58.77 ล้านบาท

 

ด้านนางสาวสายใจ คีตสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) JAS เปิดเผยว่า ตามที่สํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.) เผยแพร่ข่าวการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้ที่ เกี่ยวข้องในกรณีของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (JIS) ผ่านทางเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยรวมถึงนายพิชญ์ โพธารามิก ซึ่งดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการของบริษัทฯ และมีการระบุว่าการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าวจะเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นเข้า ข่ายเป็นผู้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจโดยจะต้องพ้นจากตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่ง ก.ล.ต. อยู่ระหว่างดําเนินการต่อไปนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ก.ล.ต. เกี่ยวกับการให้พ้นจากตําแหน่งของ กรรมการและผู้บริหารข้างต้น แต่ได้รับหนังสือแจ้งการลาออกจากตําแหน่งของนายพิชญ์ โพธารามิก ซึ่งแจ้งว่ายัง ไม่ได้รับทราบในรายละเอียดจาก ก.ล.ต. ในเรื่องดังกล่าวแต่เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอลาออกจาก ตําแหน่งข้างต้นโดยให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดประชุม คณะกรรมการเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทนนายพิชญ์ โพธารามิก

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ บริษัทฯ รวมถึงการดําเนินการตามแผนธุรกิจที่วางไว้แต่อย่างใด

 

ขณะที่นายซัง โด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)MONO เปิดเผยว่า ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เผยแพร่ข่าวการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (JIS) ผ่านทางเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยรวมถึงนายพิชญ์ โพธารามิก ซึ่งดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการ ของบริษัทฯ และมีการระบุว่าการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าวจะเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นเข้าข่าย เป็นผู้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจโดยจะต้องพ้นจากตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่ง ก.ล.ต. อยู่ระหว่างดําเนินการต่อไปนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ก.ล.ต. เกี่ยวกับการให้พ้นจากตําแหน่ง ของกรรมการและผู้บริหารข้างต้น แต่ได้รับหนังสือแจ้งการลาออกจากตําแหน่งของนายพิชญ์ โพธารามิก ซึ่งแจ้งว่ายังไม่ได้รับทราบในรายละเอียดจาก ก.ล.ต. ในเรื่องดังกล่าวแต่เพื่อให้เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอลาออกจากตําแหน่งข้างต้นโดยให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562 เป็นต้น ไป ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ผู้ดํารงตําแหน่งแทนนายพิชญ์ โพธารามิก

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ บริษัทฯ รวมถึงการดําเนินการตามแผนธุรกิจที่วางไว้แต่อย่างใด

และหากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลําดับ


ณ เวลา 10.05 น. ราคาหุ้น JAS อยู่ที่ 6.20 บาท ลดลง 0.35 บาท คิดเป็น 5.34% มูลค่าการซื้อขาย 153.38 ล้านบาท , ราคาหุ้น JTS อยู่ที่ 1.30 บาท ลดลง 0.04 บาท คิดเป็น 2.99% มูลค่าการซื้อขาย 0.17 ล้านบาท และราคาหุ้น MONO อยู่ที่ 1.47 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 0.45 ล้านบาท

 

 

 

 

 

 

 

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HOTNEWS : กลุ่ม SAMART ปี 2020 กวาดรายได้ 2 หมื่นลบ.

กลุ่มสามารถ วางเป้ารายได้ปี 63 แตะ 2 หมื่นลบ. พร้อมคาดมีรายได้ประจำเพิ่มเป็น6.2 พันลบ.จากปีก่อนอยู่ที่ 5.4 พันลบ.

ยืนเหนือ1,600ไหม By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ บ่ายวันนี้ มาจับตามอง ดัชนีตลาดหุ้นไทย จะยืนเหนือ 1,600 จุดได้หรือไม่ ท่ามกลาง มุมมอง พ้น1,6

ทดสอบต้าน By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม วันนี้ เป็นวันที่หุ้นไทย คงได้ทดสอบ แนวต้าน ชนต้าน ฝ่าต้าน ยืนเหนือต้านได้หรือไม่ ชวนให้ติดตาม ฝุ่นเก็งกำไร

มัลติมีเดีย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้