Today’s NEWS FEED

News Feed

รมช.คมนาคม เปิดการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25

230

   สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(14 กันยายน 2562)------ที่โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีประจำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย เป็นประธานการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 แผนงาน IMT-GT พร้อมด้วยพันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ดร.ปัทมา เธียรวิศิษย์สกุล รองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

          การประชุมในครั้งนี้ มีบุคคลสำคัญจากประเทศสมาชิกแผนงาน IMT-GT และหุ้นส่วนการพัฒนาเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ดร.รัดซี จิดิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเศรษฐกิจ ของมาเลเซีย ดร.ริซาล อาฟฟานดี ลุคมาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเศรษฐกิจของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดร.อาลาดิน ดี ริลโล รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นายราเมซ ซูบรามาเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออก ธนาคารพัฒนาเอเชีย และจังหวัดกระบี่ ในฐานะเจ้าภาพร่วมกันจัดประชุมฯ

          รัฐมนตรีประจำแผนงาน IMT-GT ของทั้งสามประเทศ ได้รับรองแถลงการณ์ร่วมของการประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญกล่าวคือ เป็นการเน้นย้ำระเบียงเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ โดยมีโครงการเชื่อมโยงทางกายภาพ (Physical Connectivity Projects : PCPS) จำนวน 39 โครงการ มูลค่ารวม 4.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ (1.5 ล้านล้านบาท) และกรอบความร่วมมือ (FoC) ด้านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมืองและการตรวจโรคพืชและสัตว์ (CIO) เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ IMT-GT

          ทั้งสามประเทศจึงเห็นพ้องที่จะเร่งรัดการดำเนินโครงการ PCPs ที่ยังคงคั่งค้างรวมถึงการเร่งรัดจัดทำความตกลง FoC ร่วมกันระหว่าง 3 ประเทศให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อให้การเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ IMT-GT เป็นไปอย่างไร้รอยต่อซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความเชื่อมโยง อาทิ โครงการทางด่วนสายสุมาตราทั้งสามตอน โครงการท่าเรือกัวสลาตันหยง ระยะที่ 1

          การแถลงการณ์ร่วมผลการประชุมฯ ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน IMT-GT การฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ การพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจในภาคการผลิตสินค้ายาง นำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างสมดุลในอุตสาหกรรมยางการพัฒนาแอปพลิเคชั่นอาหารฮาลาล และการยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาล โดยต่อยอดจากการยอมรับมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาลระหว่างกันใน IMT-GT การพัฒนา IMT-GT ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดหมายเดียวกัน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ร่วมกัน เช่น การท่องเที่ยวฮาลาล เส้นทางวัฒนธรรม เพอรานากัน เส้นทางท่องเที่ยวอุทยานธรณี

          นอกจากนี้ที่ประชุมรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 แผนงาน IMT-GT ยังได้เห็นชอบแนวทางอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจภาคทะเลอย่างยั่งยืน การพัฒนาความร่วมมือโครงการเมืองยางพาราระหว่าง 3 ประเทศ เพื่อส่งเสริมการใช้วัตถุดิบยางในภูมิภาคให้มากขึ้น และส่งเสริมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเสนอแนวทางการผลักดันแผนงาน IMT-GT โดยให้มีการจัดลำดับความสำคัญในแต่ละระเบียงเศรษฐกิจ ตามมิติการเชื่อมโยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับการปรับบทบาทของระเบียงเศรษฐกิจทั้งหกที่บูรณาการระหว่างกัน โดยคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงใหม่ในระดับโลกและภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่อ IMT-GT โดยเฉพาะด้านการขนส่งทางบก อาทิเช่น การเชื่อมโยงด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ณ จังหวัดสงขลากับด่านศุลกากรบูกิตกายูฮฺตัม ณ รัฐ เคดาห์ของประเทศมาเลเซีย เร่งรัดการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกทั้งสองแห่ง เพื่อเชื่อมโยงกับรัฐเประ และรัฐกลันตัน เพิ่มโอกาสการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้กับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

          โอกาสเดียวกันนี้ฝ่ายไทยยังเสนอให้มีการขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยขยายการจัดตั้งเมืองสีเขียว ภายใต้กรอบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นแบบอย่างในการขยายตัวต่อไปในพื้นที่อื่น ๆ รวมทั้งขับเคลื่อนแผนการขนส่งสีเขียวในเมืองที่มีศักยภาพอย่างมีบูรณาการระหว่างเมืองต่าง ๆ ในพื้นที่ IMT-GT ที่ประชุมยังได้เห็นชอบตามที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียเสนอจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่่ 26 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของแผนงาน IMT-GT ในปี 2563

 

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ตามตัวหลัก By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองกระแสทุนนอก ยังคงไหลเข้า ตลาดหุ้นไทยและหลายตลาด ย่านเอเชีย ทำให้นักลงทุนกระโดดลงกระดานหุ้น

PTG พบนักลงทุนประจำไตรมาส 1 ปี 2563

PTG พบนักลงทุนประจำไตรมาส 1 ปี 2563

ตามสิค่ะ หุ้นแบงก์ By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง ชั่วโมงนี้ ต้องตามต่อ เกาะติดหุ้นแบงก์ใหญ่กันต่อ ตามต่อสิค่ะ รออะไร....ด้วย ต่างชาติ กลับมาซื้อ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้