Today’s NEWS FEED

News Feed

LGT เผยสินทรัพย์ใหม่ภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งและธุรกิจขยายตัวต่อเนื่องในครึ่งแรกของปี 2562

122

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (30 สิงหาคม 2562) ------ LGT กลุ่มธุรกิจบริการด้านไพรเวทแบงก์และการลงทุนทรัพย์สินของราชวงศ์แห่งลิกเตนสไตน์รายงานผลกำไรของกลุ่มที่ 155.6 ล้านฟรังก์สวิส และฐานลูกค้าที่เติบโตขึ้นในครึ่งปีแรกของปี 2562 ผลประกอบการชี้ให้เห็นถึงรายได้เฉลี่ยทั้งปีที่เติบโตอย่างเข้มแข็งและการเดินหน้าลงทุนของ LGT เพื่อขยายธุรกิจในตลาดต่างๆ ถึงแม้ในช่วงต้นของปีที่ตลาดการลงทุนโดยรวมยังซบเซา สินทรัพย์ใหม่ภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจที่ 5,800 ล้านฟรังก์สวิส นับเป็นการเติบโตเฉลี่ยรายปีร้อยละ 6 และเมื่อเทียบกับปลายปี 2561 นับเป็นการเพิ่มของมูลค่าสินทรัพย์โดยรวมภายใต้การบริหารร้อยละ 8 มาอยู่ที่ 215,000ล้าน ฟรังก์สวิส  LGT มีความมั่นใจว่าจะยังคงเติบโตด้วยผลกำไรในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562

หลังจากเริ่มต้นปี 2562 ด้วยสถานการณ์ตลาดที่ซบเซาจากความไม่แน่นอนของการลงทุนโดยรวมและปริมาณธุรกรรมของลูกค้าที่ปรับตัวน้อยลงในต้นปี  LGT กลับมารายงานการเติบโตของรายได้ที่เข้มแข็งจากฐานธุรกิจที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี กลุ่มธุรกิจบริการด้านไพรเวทแบงก์และการบริหารสินทรัพย์ได้ลงทุนเพิ่มเพื่อขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศและฐานกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดสำนักงานที่กรุงเทพในเดือนมีนาคม และประกาศการตกลงซื้อหุ้นใหญ่ของ Validus Wealth บริษัทบริหารสินทรัพย์สัญชาติอินเดียในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นการตอกย้ำเส้นทางการเจริญเติบโตที่ประสบความสำเร็จของ LGT

รายได้จากการดำเนินธุรกิจของ LGT เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 อยู่ที่ 848.2 ล้านฟรังก์สวิสในครึ่งแรกของปี 2562 โดยรายได้จากการบริการลดลงร้อยละ 1 มาอยู่ที่ 536.1  ล้านฟรังก์สวิสจากกิจกรรมของลูกค้าที่ซบเซาในช่วงเริ่มต้นปีและฐานของสินทรัพย์โดยเฉลี่ยที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี 2561 อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการลงบัญชีซึ่งทำให้บางธุรกรรมถูกบันทึกเป็นกิจกรรมการซื้อขายจากเดิมเป็นการบริการ ทึ้งนี้รายรับดอกเบี้ยสุทธิและการสำรองจากการให้สินเชื่อคงที่ที่ 138.7 ล้านฟรังก์สวิส การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่ได้กล่าวมาข้างต้นทำให้รายได้จากธุรกรรมการซื้อขายและการดำเนินการด้านอื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 มาอยู่ที่ 173.4 ล้านฟรังก์สวิส

ค่าใช้จ่ายรวมจากการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ที่ 616.1 ล้านฟรังก์สวิสในครึ่งแรกของปี 2562 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ที่ 482.2 ล้านฟรังก์สวิส โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนบุคลากรร้อยละ 4  จากการลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจเกี่ยวกับการบริการลูกค้า ในทางตรงกันข้ามค่าใช้จ่ายด้านธุรกิจและสำนักงานลดลงร้อยละ 10 ที่ 133.9  ล้านฟรังก์สวิส เนื่องจากเงินค่าเช่าบางรายการถูกบันทึกเป็นค่าตัดจำหน่ายตามมาตรฐานการบัญชี IFRS 16 ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อม ค่าตัดจำหน่าย และประมาณการหนี้สินดังกล่าว

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 74.0 ณ. สิ้นปี 2561 เทียบกับร้อยละ 72.6 ณ. สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 กำไรรวมของกลุ่มอยู่ที่ 155.6 ล้านฟรังก์สวิส ใน 6 เดือนแรกของปี 2562 เทียบกับ 174.8 ล้านฟรังก์สวิส หรือติดลบร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

LGT มีเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นที่ 1 ที่ร้อยละ 20.3 ณ. สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 และมีสภาพคล่องสูง

สินทรัพย์ใหม่เพิ่มขึ้นบนฐานที่ครอบคลุม

LGT รายงานการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไหลเข้าอย่างแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งในครึ่งแรกของปี 2562 ที่ 5,800ล้าน ฟรังก์สวิส ซึ่งนับเป็นการเติบโตเฉลี่ยรายปีที่ร้อยละ 6  มาจากผลการดำเนินงานที่เติบโตของทุกภูมิภาคและทั้งสองธุรกิจหลักของกลุ่มที่มีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไหลเข้าเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 สินทรัพย์รวมภายใต้การบริหารอยู่ที่ 215,000ล้านฟรังก์สวิส นับเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเที่ยบกับสิ้นปีก่อนหน้า เนื่องจากสินทรัพย์ใหม่ภายใต้การบริหารที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการจากภาวะตลาดที่ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์และแนวโน้ม

LGT มั่นใจว่าด้วยธุรกิจที่ให้บริการในระดับนานาชาติ และสถานะการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในหลายตลาดและครอบคลุมสินทรัพย์ที่หลากหลาย จะทำให้ธนาคารจะยังคงเติบโตและสร้างผลกำไรต่อไปในปี 2562 ทั้งยังจะเดินหน้าลงทุนในธุรกิจของตนต่อเนื่องอย่างระมัดระวัง

เจ้าชายแมกซ์ ฟอน อนด์ ซู ลิกเตนสไตน์ (H.S.H. Prince Philipp von und zu Liechtenstein) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ LGT ตรัสว่า "เราปิดช่วงครึ่งแรกของปี 2562 โดยมีผลประกอบการที่ดีท่ามกลางสภาวะตลาดที่ผันผวน อันเป็นผลเนื่องมาจากความมั่นคงของเรา กลยุทธ์ระยะยาว และความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน LGT จึงยังคงเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งสำหรับลูกค้า ดังที่เห็นได้จากการไหลเข้ามาของสินทรัพย์สุทธิที่แข็งแกร่งของเราอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เรากำลังลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในตลาดภูมิภาคเอเชีย และเพิ่มความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุน รวมถึงการลงทุนเพื่อสังคมอีกด้วย นอกเหนือจากนี้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับลูกค้าและพนักงานที่มีความมุ่งมั่นของเรา เราจึงอยู่ในฐานะที่สามารถจะเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเราในฐานะไพรเวทแบงก์และผู้ให้บริการธนบดีธนกิจชั้นนำระดับโลก"

เกี่ยวกับ LGT

LGT เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่ดำเนินงานด้านไพรเวทแบงก์และการจัดการสินทรัพย์ในระดับนานาชาติ ซึ่งบริหารงานโดยราชวงศ์แห่งลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein Princely Family) มาเป็นเวลานานกว่า 80 ปี ตัวเลข ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ระบุว่า LGT จัดการสินทรัพย์มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2.15 แสนล้านฟรังก์สวิส (2.205 แสนล้านเหรียญสหรัฐ) สำหรับลูกค้ารายบุคคลระดับมหาเศรษฐีและลูกค้าองค์กร LGT โดยมีพนักงานมากกว่า 3,500 คน ในสำนักงานมากกว่า 20 แห่งในยุโรป เอเชีย อเมริกา และตะวันออกกลาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.lgt.com

ตัวเลขสำคัญ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562

 

30 มิ.ย. 2562

30 มิ.ย. . 2561[ 1]

เปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)  

       

งบการเงินรวม (ล้านฟรังก์สวิส)

     

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและความสูญเสียจากการให้เครดิต 

138.7

139.3

-0.4

รายได้จากการบริการ

536.1

541.8

-1.1

รายได้จากการซื้อขายและการดำเนินงานด้านอื่น

173.4

150.1

15.5

รายได้รวมจากการดำเนินงาน

848.2

831.2

2.0

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

482.2

445.4

8.2

ค่าใช้จ่ายด้านธุรกิจและสำนักงาน

133.9

148.5

-9.8

ค่าใช้จ่ายรวมด้านปฏิบัติการ

616.1

593.9

3.7

ค่าเสื่อม ค่าตัดจำหน่ายและประมาณการหนี้สิน

60.6

39.6

53.1

ภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

16.0

22.9

-30.4

กำไรกลุ่มบริษัท

155.6

174.8

-11.0

       

การไหลเข้าของสินทรัพย์สุทธิ

(พันล้านฟรังก์สวิส)

5.8

5.0

 
       
 

30.06.2019

31.12.2018

 
       

สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ

(พันล้านฟรังก์สวิส)

215.0

198.2

8.5

       

สินทรัพย์รวม (พันล้านฟรังก์สวิส)

46.9

43.4

7.9

       

เงินกองทุนของกลุ่ม (ล้านฟรังก์สวิส)

4 339

4 112

5.5

       

อัตราส่วน (ร้อยละ)

     

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อรายได้รวม

72.6%

74.0%

 

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1

20.3%

17.6%

 

อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง

231.7%

203.3%

 
       

จำนวนพนักงาน

3 544

3 405

4.1

       

การจัดอันดับของธนาคาร LGT โดย
Moody's/Standard & Poor's

Aa2 / A +

Aa2 / A +

 
 

[1] ผลจากการใช้ IFRS 9 การจัดประเภทของตัวเลขเปรียบเทียบสำหรับครึ่งแรกของปีการเงิน 2561 
นั้นแตกต่างจากตัวเลขที่เผยแพร่ล่าสุด กำไรของกลุ่มยังคงไม่เปลี่ยนแปลง 
ความสูญเสียจากการให้เครดิตถูกบันทึกภายใต้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและความสูญเสียจากการให้เครดิตแ
ทนการถูกบันทึกภายใต้ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและประมาณการหนี้สิน 
นอกจากนี้เงินปันผลจากการลงทุนในหลักทรัพย์สะท้อนถึงรายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ 
และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอีกต่อไป

 

 

 

 

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

“ชาญกฤช” เผยไร้กังวล ลงทะเบียนออนไลน์รับ 5,000 บาท เพราะระบบรับ transactions ได้ถึง 3.48 ล้านคนต่อนาที พร้อมใช้ AI คุมเข้มสวมสิทธิ์

“ชาญกฤช” เผยไร้กังวล ลงทะเบียนออนไลน์รับ 5,000 บาท เพราะระบบรับ transactions ได้ถึง 3.48 ล้านคนต่อนาที พร้อมใช้ AI คุมเข

HotNews : ACG ไม่หวั่น ฮอนด้า ออโตโมบิลฯ หยุด!! 10 สาขาเปิดบริการ - รถส่งมอบพร้อม

ACG ลั่นโชว์รูมศูนย์ฮอนด้ามะลิวัลย์ ทั้ง 10 แห่ง เปิดบริการ-มีรถส่งมอบลูกค้าตามปกติ หลัง ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)

ฟื้นตัว By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้าวันนี้ ตลาดหุ้นไทย ฟื้นตัว สอดคล้องกับหลายตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น ตอบรับข่าว รัฐสภายุโรป

มัลติมีเดีย

หุ้นอินไซด์ทอล์ค : ผลงาน NER นอนมา เมิน โควิด-19

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้