Today’s NEWS FEED

News Feed

TSI ตั้งเป้าฟื้นสัดส่วนผู้ถือหุ้นพ้นเกณฑ์เครื่องหมาย C เดินหน้าตามแผนเพิ่มทุน คาดแล้วเสร็จไตรมาส 4/62

242


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (29 สิงหาคม 2562) ------ นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารกับนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ถึงแนวทางการแก้ไขส่วนของ   ผู้ถือหุ้นให้กลับมาอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยขณะนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามขั้นตอนภายหลังมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ที่อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน พร้อมกับลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็น หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความมั่นคงและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัททั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน

“ปัจจุบัน การดำเนินการต่างๆยังเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ทำรายการดังกล่าวแล้ว โดยหลังจากขั้นตอนการลดทุน ลดพาร์ และขอจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเสร็จ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณากำหนดราคาหุ้นเพิ่มทุน กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และจัดสรรหุ้น พร้อมนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเพิ่มทุนและกำหนดราคาเรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนต่อไป โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2562” นางสาวอรลดากล่าวพร้อมเพิ่มเติมว่า

ตามแผนงานปีนี้ บริษัทฯ จะเดินหน้าพัฒนาและปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ Core Insurance ให้เสร็จสมบูรณ์ประมาณกลางปีหน้า ซึ่งจะช่วยให้โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับการเข้าสู่ Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบ และเพื่อรองรับการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ระบบการรายงานข้อมูลต่างๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและฉับไวต่อการนำข้อมูลพื้นฐานไปใช้พัฒนาต่อยอดกลยุทธ์ในด้านอื่น

“เรายังมุ่งเน้นการพัฒนาด้านบุคลากรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการบริการ และการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อต่อยอดและส่งเสริมธุรกิจด้านการขายผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม รวมถึงสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและเพื่อเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต" นางสาวอรลดากล่าว

 

 

 

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : TIW จากเหล็กสู่ไฟฟ้า

TIW จากผู้ประกอบธุรกิจ ผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีและแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีคุณภาพสูง ล่าสุดได้ประกาศผันตัวเข้าสู่...

ทดสอบๆ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้นทั่วโลก ตลาดหุ้นไทย อยู่ในห้วงของการทดสอบ ทั้งกำลังกาย กำลังใจและสำคัญคือ กำลังเงิน

5ก.ค.63ครบ10ปีหุ้นอินไซด์ By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2563 ครบรอบ10ปี หุ้นอินไซด์ นายกล้วยหอม ออนไลน์ วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้