Today’s NEWS FEED

News Feed

SISรับข้อเสนอ NPPG คืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย20%ของมูลหนี้ แลกยื่นคําร้องขอถอดถอนต่อกองบังคับ คดีล้มละลาย เหตุ นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง หมดสภาพ

332

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(29สิงหาคม2562)-------นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SIS เปิดเผยว่า จากการที่บริษัทย่อย ของบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในบริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของบริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (NPPG) เมื่อปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยาย ธุรกิจไปยังธุรกิจสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเพื่อสร้างรายได้และผลกําไรที่ต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งการเข้าไปลงทุน นั้น ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือในการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอและเหมาะสมสําหรับกิจการนั้น โดยบริษัทย่อย ของบริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินกู้ยืมจํานวน 24.5 ล้านบาท

หลังจากเข้าไปร่วมลงทุน ปรากฏว่า บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จํากัด ประสบปัญหาในการดําเนิน ธุรกิจ และมีผลขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจต่อเนื่องติดต่อกันเป็นจํานวนมาก รวมทั้งมีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์ และส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ที่จะไม่สามารถชําระหนี้ และไม่สามารถดําเนินธุรกิจ ประเภทสื่อโฆษณานี้ต่อไปได้ คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นให้บริษัทฯ ดําเนินการทางกฎหมายฟ้องร้อง บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จํากัด ในคดีล้มละลายโดยศาลได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

หลังจากที่บริษัทฯ ได้ดําเนินการฟ้องร้อง ปรากฏว่า ได้มีการเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหารใหม่ของบริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (NPPG)และทีมผู้บริหารใหม่ได้เข้ามาเจรจาเสนอขอชําระหนี้เงินกู้ พร้อมดอกเบี้ยเป็นจํานวนร้อยละ 20 ของมูลหนี้ พร้อมกับขอให้บริษัทฯ ได้ยื่นคําร้องขอถอดถอนต่อกองบังคับ คดีล้มละลาย

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ยอมรับข้อเสนอดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าบริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จํากัด มีหนี้สินจํานวนมาก และไม่มีทรัพย์สินใดที่จะสามารถมาชําระหนี้ให้กับบริษัทฯ ได้และยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่จะทําให้บริษัทฟื้นกลับมาได้

อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการประนอมหนี้ดังกล่าว ทําให้ บริษัทย่อยสามารถกลับรายการค่าเผื่อ สํารองหนี้สูญตามจํานวนที่ได้รับจากการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ในงบกําไรขาดทุน

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : NDR ส่งซิกผลงาน H2/63 โตสวย เน้นบริหารจัดการรัดกุม

ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา บิ๊ก บมจ.เอ็น.ดี.รับเบอร์ (NDR) คาดรายได้ปีนี้ใกล้เคียงปีก่อน หาก COVID-19 ไม่ระบาดเพิ่ม

กังวล By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นแววตา สายตาของนักลงทุน ยังมีความกังวล รบกวนจิตใจ ทำให้ความมั่นใจลดลง แม้ วัคซีน ก็คืบ

ฝ่าต้าน By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง ด้วยความระมัดระวัง เส้นดัชนี แต่ละจุด ต้องใช้กำลัง ฝ่าแนวต้าน บนตัวแปร ยังคงวนเวียนเรื่องเดิมๆ

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้