Today’s NEWS FEED

News Feed

SISรับข้อเสนอ NPPG คืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย20%ของมูลหนี้ แลกยื่นคําร้องขอถอดถอนต่อกองบังคับ คดีล้มละลาย เหตุ นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง หมดสภาพ

261

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(29สิงหาคม2562)-------นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SIS เปิดเผยว่า จากการที่บริษัทย่อย ของบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในบริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของบริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (NPPG) เมื่อปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยาย ธุรกิจไปยังธุรกิจสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเพื่อสร้างรายได้และผลกําไรที่ต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งการเข้าไปลงทุน นั้น ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือในการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอและเหมาะสมสําหรับกิจการนั้น โดยบริษัทย่อย ของบริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินกู้ยืมจํานวน 24.5 ล้านบาท

หลังจากเข้าไปร่วมลงทุน ปรากฏว่า บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จํากัด ประสบปัญหาในการดําเนิน ธุรกิจ และมีผลขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจต่อเนื่องติดต่อกันเป็นจํานวนมาก รวมทั้งมีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์ และส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ที่จะไม่สามารถชําระหนี้ และไม่สามารถดําเนินธุรกิจ ประเภทสื่อโฆษณานี้ต่อไปได้ คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นให้บริษัทฯ ดําเนินการทางกฎหมายฟ้องร้อง บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จํากัด ในคดีล้มละลายโดยศาลได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

หลังจากที่บริษัทฯ ได้ดําเนินการฟ้องร้อง ปรากฏว่า ได้มีการเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหารใหม่ของบริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (NPPG)และทีมผู้บริหารใหม่ได้เข้ามาเจรจาเสนอขอชําระหนี้เงินกู้ พร้อมดอกเบี้ยเป็นจํานวนร้อยละ 20 ของมูลหนี้ พร้อมกับขอให้บริษัทฯ ได้ยื่นคําร้องขอถอดถอนต่อกองบังคับ คดีล้มละลาย

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ยอมรับข้อเสนอดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าบริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จํากัด มีหนี้สินจํานวนมาก และไม่มีทรัพย์สินใดที่จะสามารถมาชําระหนี้ให้กับบริษัทฯ ได้และยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่จะทําให้บริษัทฟื้นกลับมาได้

อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการประนอมหนี้ดังกล่าว ทําให้ บริษัทย่อยสามารถกลับรายการค่าเผื่อ สํารองหนี้สูญตามจํานวนที่ได้รับจากการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ในงบกําไรขาดทุน

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: BAM พร้อมเทรด 16 ธ.ค.62 อวดกำไร 9 เดือนพุ่ง 47.5 %

BAM พร้อมเทรดวันแรก 16 ธ.ค. นี้ มั่นใจหลังเข้าตลาดฯ ศักยภาพการแข่งขันเพิ่มขึ้น ตอบสนองภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอ....

เฟสแรกสำเร็จ-หุ้นพุ่ง By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ในที่สุดวันนี้ที่นักลงทุนทั่วโลก รอคอย ก็ได้มาถึงเสียที ด้วยสื่อต่างประเทศหลายสำนัก รายงานตรงก

แบงก์กรุงเทพ By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง นอกจากข่าวใหญ่ S&P ประกาศปรับ Outlook ไทยขึ้น จาก Stable สู่ Positive ซึ่งเป็นการปรับครั้งแรกในรอ

มัลติมีเดีย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้