Today’s NEWS FEED

News Feed

NOK เตรียมขยายเส้นทางการบิน-จับมือพันธมิตร-ลดต้นทุนดำเนินงาน หวังพ้นบ่วง "C"

369

 

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(24 สิงหาคม 2562 )----นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)หรือ NOK เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯได้จัดการประชุม เพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ในการที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” จากการที่บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว สาหรับงบการเงินไตรมาสที่ 2/2019 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน2562 โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 บริษัทขอรายงานสรุปผลการประชุม ดังนี้

สาเหตุ
ปัจจัยภายนอก :
1. ภาพรวมธุรกิจสายการบินทั่วโลกอยู่ในช่วงขาลงเนื่องมาจากGDPโลกปรับตัวลงตามสงครามการค้า
แต่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถือได้ว่ามีอัตราการเติบโตของธุรกิจสายการบินสูงสุด
2. ราคาน้ามันที่ปรับตัวลดลง
2. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลดอลล่าร์สหรัฐ

ปัจจัยภายใน :
1. การปรับปรุงด้านรายได้
2. ประสิทธิภาพของการบริหารต้นทุนในการดาเนินงาน
3. ความตรงต่อเวลาของเที่ยวบินที่ลดลงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้โดยสาร


แนวทางแก้ไข

จากการประชุมครั้งก่อนที่บริษัทฯ ได้จัดทาแผนฟื้นฟูธุรกิจ รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างรอบคอบ โดยในปัจจุบันได้ดาเนินการบางส่วนแล้ว และยังมีบางส่วนที่อยู่ในระหว่างดาเนินงาน ดังนี้

การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโดย :

1. การปรับแนวทางการตลาดให้เน้นขายผลิตภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงขึ้น
2. การจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย ไม่ได้จากัดเฉพาะพันธมิตรธุรกิจสายการบินเท่านั้น
3. การขยายเส้นทางการบินระหว่างประเทศ
4. การเพิ่มรายได้อื่น นอกเหนือจากรายได้จากค่าโดยสาร (Ancillary revenue)
4. การสื่อสารให้ผู้โดยสารเกิดความเชื่อมั่นต่อบริษัท โดยเฉพาะในเรื่องของการมีเที่ยวบินที่ตรงต่อเวลา

บริษัทได้มีการปรับปรุงการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และจะพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีก โดยนกแอร์ได้เปิดเส้นทางบินสู่ประเทศอินเดีย เมืองกูวาฮาติ ซึ่งทาการเปิดขายอยู่ในขณะนี้ และจะเริ่มบินในเดือน กันยายน 2562 นี้ และยังมีแผนการเปิดเส้นทางบินสู่ประเทศญี่ปุ่นในเร็วๆนี้เช่นกัน นอกจากนั้นนกแอร์ได้เปิดให้บริการการขนส่งสินค้าทางเครื่องบินในเส้นทางระหว่างประเทศ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2562

การลดต้นทุนในการดาเนินงานโดย:

1. การเพิ่มอัตราการใช้เครื่องบิน โดยเพิ่มการบินในเวลากลางคืน
2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงเครื่องบินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. การปรับปรุงการบริหารงานด้านการให้บริการภาคพื้นดิน
4. การเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศมากขึ้น เพื่อให้มีระยะทางการบินที่ยาวขึ้น
5. การลดอัตราการใช้น้ามันเชื้อเพลิง โดยบริหารจัดการแผนการนาเครื่องขึ้น (Take off) และลงจอด (Landing)


บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 11.3% (ไตรมาสที่ 2/2018 และ ไตรมาสที่ 2/2019) โดยเป็นค่าใช้จ่ายหลักจากค่าเช่าเครื่องบิน ค่าซ่อมบารุงเครื่องบิน และค่าน้ามัน

การตรงต่อเวลา :
จากที่บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ การรักษามาตรฐานความตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความล่าช้าของเครื่องบินอย่างรวดเร็วและแม่นยา โดยได้มีการปรับปรุงการบริการภาคพื้น และขั้นตอนต่างๆให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ช่วยอานวยความสะดวกเพื่อให้สอดคล้องกับหน้างาน และในตารางบินฤดูหนาวบริษัทได้ปรับตารางบินให้มีความเหมาะสมมากขึ้นกับการจราจรที่หนาแน่นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

ทิศทางของบริษัทฯ ในอนาคต

มี 3 แนวทางหลัก คือ

1. ขยายเส้นทางการบินต่างประเทศ ทาให้มีรายได้เพิ่มประกอบกับต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากใช้ฝูงบินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. สานต่อพันธมิตรทางธุรกิจที่มีอยู่ปัจจุบันเพื่อที่จะขยายเครือข่ายได้มากขึ้น
3. บริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / สุกัญญา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : PLANB จะโกยรายได้ปีนี้ 4.8-5 พันลบ. พร้อมวางเป้า 3-5 ปีโตเฉลี่ย20%

PLANB มั่นใจรายได้ปี 62 แตะ 4.8 - 5 พันลบ. รับช่วงไฮน์ ซีซั่นใน H2/62 พร้อมคาดอัตราการใช้สื่อทั้งปีสูงกว่า 75% ก่อนเต...

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : หุ้นใหม่สุดฮ็อต AWC : 5 เหตุผลที่ควรจอง vs 5 เหตุผลที่ไม่ควรจอง

1.เป็นหุ้นมาร์เก็ตแค็ปใหญ่ไซส์ยอดนิยมกองทุน เข้าตลาดมา2แสนล้าน อยู่ในSET50ไปยาวเลย

กำไรขาย By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ วันนี้ ข่าวหุ้นทั่วโลกไม่ได้มีอะไร ชวนให้ขนลุก ราคาน้ำมันในตลาดโลก ตอนนี้ก็นิ่งๆ หลังซาอุฯ เป

มัลติมีเดีย

ว้าว ชโยกรุ๊ป (จะ) โกยกำไร 100 ล้าน

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้