Today’s NEWS FEED

News Feed

NOK เตรียมขยายเส้นทางการบิน-จับมือพันธมิตร-ลดต้นทุนดำเนินงาน หวังพ้นบ่วง "C"

506

 

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(24 สิงหาคม 2562 )----นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)หรือ NOK เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯได้จัดการประชุม เพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ในการที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” จากการที่บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว สาหรับงบการเงินไตรมาสที่ 2/2019 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน2562 โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 บริษัทขอรายงานสรุปผลการประชุม ดังนี้

สาเหตุ
ปัจจัยภายนอก :
1. ภาพรวมธุรกิจสายการบินทั่วโลกอยู่ในช่วงขาลงเนื่องมาจากGDPโลกปรับตัวลงตามสงครามการค้า
แต่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถือได้ว่ามีอัตราการเติบโตของธุรกิจสายการบินสูงสุด
2. ราคาน้ามันที่ปรับตัวลดลง
2. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลดอลล่าร์สหรัฐ

ปัจจัยภายใน :
1. การปรับปรุงด้านรายได้
2. ประสิทธิภาพของการบริหารต้นทุนในการดาเนินงาน
3. ความตรงต่อเวลาของเที่ยวบินที่ลดลงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้โดยสาร


แนวทางแก้ไข

จากการประชุมครั้งก่อนที่บริษัทฯ ได้จัดทาแผนฟื้นฟูธุรกิจ รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างรอบคอบ โดยในปัจจุบันได้ดาเนินการบางส่วนแล้ว และยังมีบางส่วนที่อยู่ในระหว่างดาเนินงาน ดังนี้

การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโดย :

1. การปรับแนวทางการตลาดให้เน้นขายผลิตภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงขึ้น
2. การจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย ไม่ได้จากัดเฉพาะพันธมิตรธุรกิจสายการบินเท่านั้น
3. การขยายเส้นทางการบินระหว่างประเทศ
4. การเพิ่มรายได้อื่น นอกเหนือจากรายได้จากค่าโดยสาร (Ancillary revenue)
4. การสื่อสารให้ผู้โดยสารเกิดความเชื่อมั่นต่อบริษัท โดยเฉพาะในเรื่องของการมีเที่ยวบินที่ตรงต่อเวลา

บริษัทได้มีการปรับปรุงการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และจะพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีก โดยนกแอร์ได้เปิดเส้นทางบินสู่ประเทศอินเดีย เมืองกูวาฮาติ ซึ่งทาการเปิดขายอยู่ในขณะนี้ และจะเริ่มบินในเดือน กันยายน 2562 นี้ และยังมีแผนการเปิดเส้นทางบินสู่ประเทศญี่ปุ่นในเร็วๆนี้เช่นกัน นอกจากนั้นนกแอร์ได้เปิดให้บริการการขนส่งสินค้าทางเครื่องบินในเส้นทางระหว่างประเทศ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2562

การลดต้นทุนในการดาเนินงานโดย:

1. การเพิ่มอัตราการใช้เครื่องบิน โดยเพิ่มการบินในเวลากลางคืน
2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงเครื่องบินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. การปรับปรุงการบริหารงานด้านการให้บริการภาคพื้นดิน
4. การเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศมากขึ้น เพื่อให้มีระยะทางการบินที่ยาวขึ้น
5. การลดอัตราการใช้น้ามันเชื้อเพลิง โดยบริหารจัดการแผนการนาเครื่องขึ้น (Take off) และลงจอด (Landing)


บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 11.3% (ไตรมาสที่ 2/2018 และ ไตรมาสที่ 2/2019) โดยเป็นค่าใช้จ่ายหลักจากค่าเช่าเครื่องบิน ค่าซ่อมบารุงเครื่องบิน และค่าน้ามัน

การตรงต่อเวลา :
จากที่บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ การรักษามาตรฐานความตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความล่าช้าของเครื่องบินอย่างรวดเร็วและแม่นยา โดยได้มีการปรับปรุงการบริการภาคพื้น และขั้นตอนต่างๆให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ช่วยอานวยความสะดวกเพื่อให้สอดคล้องกับหน้างาน และในตารางบินฤดูหนาวบริษัทได้ปรับตารางบินให้มีความเหมาะสมมากขึ้นกับการจราจรที่หนาแน่นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

ทิศทางของบริษัทฯ ในอนาคต

มี 3 แนวทางหลัก คือ

1. ขยายเส้นทางการบินต่างประเทศ ทาให้มีรายได้เพิ่มประกอบกับต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากใช้ฝูงบินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. สานต่อพันธมิตรทางธุรกิจที่มีอยู่ปัจจุบันเพื่อที่จะขยายเครือข่ายได้มากขึ้น
3. บริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : BCG กลยุทธ์ H2/63 โตจากธุรกิจใหม่ ต่อยอดบรรจุภัณฑ์แก้ว ควบพลังงาน

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้ว ในเครือ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) เดินหน้ารุกธุรกิจ ปรับแผนกลยุทธ์ มุ่งเน้น..

บล.บัวหลวง จัดสัมมนาพิเศษผ่านช่องทางออนไลน์ เชิญ “วีไอชื่อดัง” เจาะลึก Mega Trend 2030 กับลูกค้าบัญชีหุ้นต่างประเทศ

บล.บัวหลวง จัดสัมมนาพิเศษผ่านช่องทางออนไลน์ เชิญ “วีไอชื่อดัง” เจาะลึก Mega Trend 2030 กับลูกค้าบัญชีหุ้นต่างประเทศ

ITEL จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แจกวอแรนท์แทนปันผล พร้อมเดินหน้ารุกโครงการใหม่เติบโตอย่างยั่งยืน

ITEL จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แจกวอแรนท์แทนปันผล พร้อมเดินหน้ารุกโครงการใหม่เติบโตอย่างยั่งยืน

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้