Today’s NEWS FEED

News Feed

UOBKH ตั้ง ไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล นั่งแท่น กรรมการตรวจสอบ มีผล 23 ส.ค. 62 เป็นต้นไป

390

นายพิรหัชฐ์ อู่ทรัพย์สิน เลขานุการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) UOBKH เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการอิสระ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา กําหนด ค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 1. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 2. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 3. นายไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

 

 

 

 

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / สุกัญญา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : PTT กำไรปีหมูทรุด 22.3% โบรกฯส่อง Q1/63 ไร้วี่แววฟื้นตัว

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า บริษัทฯขอรายงานผลประกอบการปี 2562 โดยบริษัทฯมีกำไรสุทธิ ในปี 2562 มีจำนวน

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) PRM เยือนสำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) PRM เยือนสำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) SORKON เยือนสำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) SORKON เยือนสำนักข่าวหุ้นอินไซด์

มัลติมีเดีย

หนูบิวมีเรื่องเมาส์ EP.4 : สงคราม สหรัฐ VS อิหร่าน

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/ #รู้ลึก #รู้จริง #คลุกวงในสไตล์กล้วยๆ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้