Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต.เปิดโผบิ๊กบจ. ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่15 ส.ค. 62

323

 
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2562 500,000 17.40 ขาย Link
ช ทวี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHO) นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/08/2562 7,794,730 - โอน Link
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) นาย มงคล สิมะโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2562 300,000 2.86 ซื้อ Link
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) นาย จิรโมท พหูสูตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/08/2562 200,000 2.26 ซื้อ Link
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) นาย จิรโมท พหูสูตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2562 601,100 2.26 ซื้อ Link
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) นาย อนุวัต ฉัตรมงคลชาติ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/08/2562 30,000 2.28 ซื้อ Link
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) นาย อนุวัต ฉัตรมงคลชาติ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2562 60,000 2.22 ซื้อ Link
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT) นาย ธนายุส โฆสิตสกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2562 500,000 1.43 ซื้อ Link
ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON) นาย ชนะ โตวัน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/08/2562 634,300 0.38 ซื้อ Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ .(WHABT) นาย รชต ตราชูวณิช ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 13/08/2562 10,000 9.80 ซื้อ Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี .(DREIT) นางสาว พัฒนีพร เธียรประสิทธิ์ ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 14/08/2562 80,000 6.25 ซื้อ Link
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) นาย เธียรี่ เดอเฟรน ผู้รายงาน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ 14/08/2562 4,700 17.50 ซื้อ Link
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) นาย อัสนี ทรัพยวณิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/07/2562 1,000 4.78 ซื้อ Link
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) นาย อัสนี ทรัพยวณิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/07/2562 1,700 4.87 ซื้อ Link
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) นาย อัสนี ทรัพยวณิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/07/2562 900 4.78 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย สยาม อุฬารวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2562 30,000 1.85 ซื้อ Link
เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NWR) นาย พลพัฒ กรรณสูต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/08/2562 500,000 0.65 ซื้อ Link
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU) นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2562 572,500 11.60 ขาย Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/08/2562 200,000 0.37 ซื้อ Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) หุ้นสามัญ 09/08/2562 200,000 0.37 ซื้อ Link
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCP) นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม) หุ้นสามัญ 13/08/2562 200,000 0.37 ซื้อ Link
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) นาง รัตนา พรมสวัสดิ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายจำลอง พรมสวัสดิ์ ) หุ้นสามัญ 14/08/2562 200,000 19.85 ซื้อ Link
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) นาย สมบูรณ์ อาหุนัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/08/2562 50,000 49.50 ซื้อ Link
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA) นาย สุธรรม ส่งศิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/08/2562 50,000 49.50 ซื้อ Link
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLE) นาย เสวก ศรีสุชาต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2562 3,400,000 0.95 ซื้อ Link
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE) นาย ชูเดช คงสุนทร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2562 100,000 2.82 ซื้อ Link
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE) นาย ชูเดช คงสุนทร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2562 50,000 2.88 ซื้อ Link
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE) นาย ชูเดช คงสุนทร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2562 120,000 2.90 ซื้อ Link
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE) นาย ชูเดช คงสุนทร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2562 30,000 2.92 ซื้อ Link
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/08/2562 20,000 14.40 ขาย Link
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/08/2562 20,000 7.95 ขาย Link
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/08/2562 35,000 7.79 ขาย Link

 

 

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HOTNEWS : กลุ่ม SAMART ปี 2020 กวาดรายได้ 2 หมื่นลบ.

กลุ่มสามารถ วางเป้ารายได้ปี 63 แตะ 2 หมื่นลบ. พร้อมคาดมีรายได้ประจำเพิ่มเป็น6.2 พันลบ.จากปีก่อนอยู่ที่ 5.4 พันลบ.

ยืนเหนือ1,600ไหม By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ บ่ายวันนี้ มาจับตามอง ดัชนีตลาดหุ้นไทย จะยืนเหนือ 1,600 จุดได้หรือไม่ ท่ามกลาง มุมมอง พ้น1,6

ทดสอบต้าน By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม วันนี้ เป็นวันที่หุ้นไทย คงได้ทดสอบ แนวต้าน ชนต้าน ฝ่าต้าน ยืนเหนือต้านได้หรือไม่ ชวนให้ติดตาม ฝุ่นเก็งกำไร

มัลติมีเดีย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้