Today’s NEWS FEED

News Feed

S & J ยกเลิกลงทุนในฝรั่งเศส หันลุยธุรกิจจําหน่ายวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ในเนเธอร์แลนด์

108

 

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (15 สิงหาคม 2562)---- นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) หรือ S & J เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ดังนี้


1. อนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เกี่ยวกับการอนุมัติให้ S&J International (UK) Ltd. (บริษัทย่อย) ลงทุนใน 4WD Vision Europe SAS เพื่อประกอบธุรกิจด้านการจัดจําหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและชุดของขวัญรวมถึงให้บริการทางการตลาดในประเทศฝรั่งเศส โดยจากการศึกษาในรายละเอียด เชิงลึกในการจัดตั้งบริษัท เพื่อดําเนินธุรกิจในประเทศฝรั่งเศสมีความซับซ้อนในการดําเนินการทําให้เกิดความล่าช้า ไม่ทันตาม แผนการลงทุนของบริษัท ซึ่งการยกเลิกดังกล่าวไม่มีผลต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ


2. อนุมัติให้ บริษัท โฟร์ดับเบิ้ลยูดี วิชั่น จํากัด (บริษัทย่อย) ลงทุนใน 4WD Vision Europe BV มีรายละเอียดดังนี้
2.1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในปี 2562

2.2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ลงทุน : บริษัท โฟร์ดับเบิ้ลยูดี วิชั่น จํากัด (บริษัทย่อย)
ผู้ที่ได้รับการลงทุน : 4WD Vision Europe BV

2.3. รายละเอียดของการลงทุน
ชื่อบริษัท : 4WD Vision Europe BV
สถานที่ตั้ง : Keizersgracht 209 1016 DT Amsterdam The Netherlands
ประเภทธุรกิจ : จําหน่ายวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์
ทุนจดทะเบียน : แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 125,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 EUR (คิดเป็นเงินไทย โดยประมาณ 4.3 ล้านบาท ถือตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 13/8/62 1 EUR = 34.1153 บาท)
สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการได้มา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นหลังการได้มา : จํานวน 125,000 หุ้นเท่ากับ 100.0% ของทุนที่ออกและเรียกชําระแล้วซึ่งจะถือเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โฟร์ดับเบิลยูดี วิชั่น จํากัด
2.4. เกณฑ์ในการกําหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน : ราคาชื่อเป็นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ในหุ้น และไม่มีภาระผูกพันแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่ได้ประกอบกิจการ
2.5. วัตถุประสงค์ในการลงทุน : เป็นการขยายการลงทุนในต่างประเทศ

ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรอนุมัติการลงทุนของ บริษัท โฟร์ดับเบิ้ลยูดี วิชั่น จํากัด ใน4WD Vision Europe By เพื่อเป็นการลงทุนในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทําให้บริษัทและบริษัทย่อยมีศูนย์ การสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ และเอื้อประโยชน์ในการทําธุรกิจในอนาคต

 

 

 

 

 

 

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HOTNEWS : กลุ่ม SAMART ปี 2020 กวาดรายได้ 2 หมื่นลบ.

กลุ่มสามารถ วางเป้ารายได้ปี 63 แตะ 2 หมื่นลบ. พร้อมคาดมีรายได้ประจำเพิ่มเป็น6.2 พันลบ.จากปีก่อนอยู่ที่ 5.4 พันลบ.

ยืนเหนือ1,600ไหม By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ บ่ายวันนี้ มาจับตามอง ดัชนีตลาดหุ้นไทย จะยืนเหนือ 1,600 จุดได้หรือไม่ ท่ามกลาง มุมมอง พ้น1,6

ทดสอบต้าน By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม วันนี้ เป็นวันที่หุ้นไทย คงได้ทดสอบ แนวต้าน ชนต้าน ฝ่าต้าน ยืนเหนือต้านได้หรือไม่ ชวนให้ติดตาม ฝุ่นเก็งกำไร

มัลติมีเดีย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้