Today’s NEWS FEED

News Feed

TRUE แจงกำไรQ2/62 วูบเหลือ 1.06 พันลบ. เหตุจ่ายค่าชดเชยสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุ- รับผลกระทบขายสินทรัพย์เข้ากอง DIF

606

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (14 สิงหาคม 2562)-----บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TRUE เปิดเผยว่า กลุ่มทรูรายงานผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 1,060.3 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2562 ซึ่งเปลี่ยนแปลงในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 20จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ที่มีกำไรสุทธิ 9,751 ล้านบาท โดยมีสาเหตุสำคัญ สรุปได้ดังนี้


กลุ่มทรูมีรายได้จากการให้บริการโดยรวมจำนวน 26.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกของปีก่อนหน้าในอัตราร้อยละ 1.4 หรือ ร้อยละ 4.1 หากไม่รวมรายได้จากการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ส่วนใหญ่จากการเติบโตต่อเนื่องของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยฐานลูกค้าและรายได้บริการนอนวอยซ์ที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานปกติในไตรมาส 2 ปี 2562 คือค่าชดเชยสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุและในไตรมาส 2 ปี 2561 คือผลกระทบจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) และการด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยหากไม่รวมรายการเหล่านี้เพื่อให้ผลประกอบการสามารถเทียบเคียงกันได้อย่างเหมาะสม กลุ่มทรูมีกำไรสุทธิประมาณ 1.8 พันล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2562 เติบโตเมื่อเทียบกับผลขาดทุน 0.6 พันล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า จากกำไรจากการด าเนินงานที่เพิ่มขึ้นเป็น 1.4 พันล้านบาท อันเป็นผลจากรายได้ที่เติบโตและการบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง กำไรสุทธิส าหรับส่วนที่เป็นของบริษัทฯตามงบการเงินมีจำนวนประมาณ 1.1 พันล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2562และ 9.8 พันล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2561


กลุ่มทรู ยังคงรายงานผลกำไรจากการด าเนินงานและกำไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2562 โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯจำนวน 1.1 พันล้านบาท ซึ่งรวมรายการพิเศษเกี่ยวกับค่าชดเชยพนักงานที่เกษียณอายุ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขซึ่งได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา หากไม่รวมผลกระทบของรายการพิเศษนี้ กำไรสุทธิมีจ านวนประมาณ 1.8พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ก ไร 1.5 พันล้านบาทในไตรมาสก่อนหน้า และผลขาดทุน 0.6 พันล้านบาท ซึ่งไม่รวมกำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน DIF และการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในไตรมาส 2 ปี 2561 เพื่อการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ.

HotNews : CHAYO เคาะย้ายเข้า SET

บอร์ด CHAYO มีมติย้ายสู่กระดาน SET โดยจะสามารถดำเนินการขอจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ...

รอไปก่อน By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ขอบอก ตลาดหุ้นไทย ไม่เหมือนชาติใดในโลก บ้านเราเวลาลง ก็ลงมากกว่าเขา เวลาเขาขึ้นแรง บ้านเรา

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้