Today’s NEWS FEED

News Feed

PTTGC แจงโค้งสอง กำไรฮวบ 66% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เหตุ มีจ่ายชดเชยพนักงานหลังเกษียณอายุตามกฏหมาย

649

 

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(7 สิงหาคม 2562)----------บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เปิดเผยว่า ผลประกอบการในไตรมาส 2/2562 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีรายได้จากการขาย 106,748 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 5 จากไตรมาส 1/2562 และร้อยละ 17 จากไตรมาส 2/2561 และมีกำไรจากการดำเนินการหลัก (ไม่รวมผลกาไรจากสต๊อกน้ามันและรายการปรับลดมูลค่าทางบัญชีของสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ และผลกระทบจากการตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่ม ขึ้น) จำนวน 4,388 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 13 จากไตรมาสก่อนหน้า และปรับตัวลดลงร้อยละ 47 จากไตรมาส 2/2561 โดยเป็นผลจากราคาผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับตัวลดลง ตามแนวโน้มราคาน้ามันที่ปรับลดลงและเป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ และประเทศจีน ประกอบกับปริมาณการขายที่ลดลงของบริษัทฯ จากการปิดซ่อมบารุงตามแผนของโรงอะโรเมติกส์ หน่วยที่ 1 ในไตรมาสนี้ ซึ่งจากผลกระทบในภาพรวมของเศรษฐกิจดังกล่าว ทาให้ราคาผลิตภัณฑ์ธุรกิจโอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ส่วนต่างของผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และส่วนต่างของผลิตภัณฑ์โรงกลั่นปรับตัวลดลง และเมื่อรวมผลกระทบจากรายการอื่น ๆ อาทิ รายการปรับลดมูลค่าทางบัญชีของสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ผลกระทบจากการตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น จากกฎหมายที่มีการปรับเพิ่มจานวนวันชดเชยหลังเกษียณอายุ โดยเริ่ม รับรู้ในเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นจานวน 784 ล้านบาท (สุทธิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในไตรมาสนี้ที่ 2,202 ล้านบาท (0.49 บาท/ หุ้น) ลดลงร้อยละ 66 จากไตรมาส 1/2562 และลดลงร้อยละ 80 จากไตรมาส 2/2561

สำหรับ ไตรมาสนี้แม้ว่าส่วนต่างของผลิตภัณฑ์หลักคือน้ามันดีเซลมีการปรับตัวลดลงแต่ธุรกิจโรงกลั่นน้ามันมีค่าการกลั่น (GRM) ปรับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ 3.46 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล แต่เนื่องจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์พลอยได้ประเภทแนฟทา (Naphtha) และรีฟอร์มเมต (Reformate) มีการปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ จึงส่งผลให้ GRM ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ธุรกิจอะโรเมติกส์ ส่วนต่างผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ปรับตัวลดลงแม้ว่าจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการผลิตภัณฑ์ปลายน้าที่ยังคงมีอัตรากาลังการผลิตอยู่ในระดับสูง เนื่องจากตลาดมีความกังวลจากกาลังการผลิตใหม่ที่จะเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลัง ทาให้ส่วนต่างผลิตภัณฑ์พาราไซลีนและเบนซีนกับคอนเดนเสทปรับตัวลงลงอย่างมาก โดยมี BTX P2F ปรับลดลงมาเหลือ 75 เหรียญสหรัฐต่อตัน สำหรับธุรกิจโอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ราคาผลิตภัณฑ์โพลีเอทิลีนยังคงได้รับแรงกดดันจากสงครามการค้าที่ยังมีความไม่แน่นอน ในขณะที่ธุรกิจเอทิลีนออกไซด์มีผลกำไรดีขึ้นหลังจากการกลับมาเดินเครื่องเต็มที่จากการปิดซ่อมบารุงก่อนหน้า ส่งผลให้ Adjusted EBITDA margin ของธุรกิจโอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องยังอยู่ในระดับคงที่ที่ร้อยละ 18 จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ Adjusted EBITDA ของบริษัทฯ ในไตรมาส 2/2562 อยู่ที่ 7,582 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 จากไตรมาส 1/2562 และลดลงร้อยละ 52 จากไตรมาส 2/2561 ขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,283 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากไตรมาส 1/2562 สาเหตุหลักเป็นผลจากการปรับตัวดีขึ้นของธุรกิจโพลีโพรพิลีน ทั้งนี้ในไตรมาสนี้บริษัทฯ มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 692 ล้านบาทจากการปรับตัวแข็งค่าของค่าเงินบาท อย่างไรก็ตามจากความผันผวนของราคาน้ามันดิบดูไบและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้ผลกาไรจากสต๊อกน้ามันและรายการปรับลดมูลค่าทางบัญชีของสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จ ะได้รับ (Stock Gain Net NRV) ขาดทุนรวม 1,402 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 2,202 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 66 จากไตรมาส 1/2562 และร้อยละ 80 จากไตรมาส 2/2561

 

 

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / อณุภา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : IAA มอบ 5 หุ้นเด่นรับ H2/63 / กูรูทิสโก้ชี้ 4ปัจจัยลบฉุด SET ผันผวน

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) แถลงผลการสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน...

สดใส By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ วันนี้ตลาดหุ้นไทยสดใส ตัวใหญ่ๆ กลางและเล็ก ตามตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่ ปรับตัวขึ้น แถม ตลาดล่วง

บล.บัวหลวง มอบอาหารแห้งให้โครงการอาสามาเยี่ยมมูลนิธิกระจกเงา

บล.บัวหลวง มอบอาหารแห้งให้โครงการอาสามาเยี่ยมมูลนิธิกระจกเงา

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้