Today’s NEWS FEED

News Feed

Update IIIคาดQ3/62ปริมาณการขนส่งสินค้ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นกว่าในครึ่งปีแรก เหตุเข้าสู่ช่วง High Season

227


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(7สิงหาคม2562)------ทริพเพิล ไอหรือIIIคาดQ3/62ปริมาณการขนส่งสินค้ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นกว่าในครึ่งปีแรก เหตุเข้าสู่ช่วง High Seasonของการส่งออกและนําเข้า แต่คงโตไม่มากเทียบปีก่อน เหตุสงครามการค้า-บาทแข็ง เผยแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ตั้งเป้าเป็นผู้นําด้านการ ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรในระดับภูมิภาค พร้อมชี้หลังซื้อกิจการ DG Packaging - Around Logistics Management ดันผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ไฉไล


นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)III เปิดเผยว่า ในไตรมาส 3/2562 ปริมาณการขนส่งสินค้ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นกว่าในครึ่งปีแรก เนื่องจากเข้าสู่ช่วง High Season ของการส่งออกและนําเข้า อย่างไรก็ดี ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอาจมีอัตราการเติบโตที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการนําเข้าและส่งออก อาทิ อัตราแลกเปลี่ยน ที่ แข็งค่าขึ้นของเงินบาท ภาพรวมเศรษฐกิจของโลกที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะสงครามทางการค้าของสหรัฐอเมริกา และจีน


อย่างไรก็ดี ทางบริษัทฯ ได้คาดการณ์ถึงสภาวะดังกล่าว โดยได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (ปี 2562 - 2564) ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งทางบริษัทฯ ได้กําหนดเป้าหมายในการเป็นผู้นําด้านการ ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรในระดับภูมิภาค โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมในระดับ ภูมิภาค และยังถือเป็นการสร้างแหล่งรายได้ใหม่ๆ ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ จะเห็นได้จากการเข้าซื้อกิจการของ DG Packaging Pte., Ltd. และ Around Logistics Management Co., Ltd. ที่ส่งผลให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตโดดเด่น และคาดว่าผลประกอบการจากการลงทุนดังกล่าวจะยังมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังคงดําเนินงานตามแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญใน Excel Air (Cambodia) Co., Ltd. (EAC) ในสัดส่วนร้อยละ 32 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้วทั้งหมดของ EAC คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจํานวน 32,000 เหรียญ ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน ในประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็น ประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและทางบริษัทฯ ยังไม่มีการเข้าลงทุน อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท Teleport Everywhere Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม AirAsia ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศของสายการบินแอร์เอเชีย และแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ของประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย ตลอดจนสายการบินอื่น ๆ ในอนาคตของ AirAsia

สําหรับกรอบความร่วมมือในการ จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ เพื่อเข้าดําเนินธุรกิจขายระวางสินค้าสายการบิน และบริการโลจิสติกส์อื่นที่ เกี่ยวข้องให้กับกลุ่ม AirAsia โดยคาดว่าจะสามารถดําเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ได้ภายในวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ด้านการเป็นตัวแทนผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศให้กับสายการบิน นอกจากนั้นยังจะร่วมกัน สร้างสรรค์นวัตกรรมและแพลทฟอร์มใหม่ ๆ ด้านโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นอีกด้วย

สําหรับกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทั้งสี่กลุ่ม ยังคงมุ่งเน้นในการรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้า ใหม่ ที่เป็น Key Account เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางอากาศและทางทะเล รวมทั้งบริการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวเนื่อง และในส่วนของการให้บริการด้านคลังสินค้าทั้งสินค้าทั่วไปและสินค้าอันตรายยังคง มุ่งเน้นการเพิ่มความสามารถในการสร้างอัตราการทํากําไรต่อพื้นที่ให้บริการให้มากยิ่งขึ้น

ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อธุรกิจ

ปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมการส่งออก และนําเข้าของประเทศ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นจากการที่กลุ่มบริษัทฯ มี รายได้บางส่วนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : ITEL ลั่น H2/63 สุดแกร่ง ทั้งปีรายได้เข้าเป้า 2.4 พันลบ. / AGE เดินเกมรุกธุรกิจถ่านหิน-โลจิสติกส์ขนส่งเต็มสูบ

ITEL โชว์ผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก มีรายได้รวม 932.06 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิ 97.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.93 % ...

เป็นใจ By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ วันนี้ ตลาดหุ้นทั่วโลก สดใส บรรยากาศล้วนเป็นใจ ด้วยแรงหนุนจากดาวโจนส์ ตอบรับข่าว.....

รอบของนักซิ่ง By: นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม วันนี้ ถือว่า เป็นรอบของนักซิ่ง นักเก็งกำไร หุ้นขนาดกลางและเล็ก เปล่งประกายลำแสงสีเขียว ....

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP 11 เดือน มิถุนายน 2563

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้