Today’s NEWS FEED

News Feed

THCOM รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2562

162

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (5 สิงหาคม 2562 ) ------ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM”) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

บริษัทรายงานผลกำไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสที่ผ่านมาและเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นในไตรมาสนี้

บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการในไตรมาสที่ 2/2562 รวมทั้งสิ้น 1,217 ล้านบาท ลดลง 18.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2561 และลดลง 6.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2562 เนื่องจากการให้บริการลูกค้าลดลง ประกอบกับการปรับลดราคาให้กับลูกค้ารายใหญ่

ทั้งนี้ บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่ 2/2562 เป็นจำนวน 135 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายพิเศษจำนวนรวม 137 ล้านบาท ได้แก่ ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายทางบัญชีจากการเพิ่มค่าชดเชยของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยหากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว บริษัทจะมีกำไรจากการดำเนินงานปกติในไตรมาส 2/2562 ที่ระดับ 2 ล้านบาท

สำหรับอัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียม ณ สิ้นไตรมาส 2/2562 อัตราการใช้บริการดาวเทียมแบบทั่วไปซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 5, 6, 7 และ 8 อยู่ที่ระดับ 53% ซึ่งใกล้เคียงกับ ณ สิ้นไตรมาส 1/2562 และสำหรับดาวเทียมบรอดแบนด์หรือดาวเทียมไทยคม 4 มีอัตราการใช้บริการอยู่ที่ระดับ 24% ลดลงจาก 31% ณ สิ้นไตรมาส 1/2562

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยคม กล่าวว่า “บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง สำหรับการลงทุนในดาวเทียมดวงใหม่ บริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ โดยอาจใช้ใบอนุญาตจากต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐของไทย ซึ่งบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำประสบการณ์ที่มีอย่างยาวนานในด้านการตลาดและการให้บริการในธุรกิจดาวเทียมมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดความร่วมมือและประสิทธิภาพสูงสุดระหว่างภาครัฐและเอกชน และนำประโยชน์มาสู่ประเทศได้ในอนาคต

นอกจากนี้ ทางบริษัทยังได้มีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดาวเทียม เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากดาวเทียมเพียงอย่างเดียว โดยปัจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจโครงข่ายบริการติดต่อสื่อสารบนเรือชื่อ “นาวา” ในปัจจุบันมีเรือที่ใช้บริการ รวมทั้งที่รอการติดตั้งระบบจำนวนรวมทั้งสิ้น 104 ลำ

ในส่วนของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) ในประเทศลาว มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไม่นับรวม fixed line) ในระบบรวมทั้งสิ้น 1.45 ล้านราย และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นประมาณ 56.5% ของตลาดรวม

 

 

 

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ดันSET By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นตลาดทั่วโลก ปรับตัวลง แต่ตลาดหุ้นไทย ถือว่า แข็งแรง ด้วยมีหุ้นตัวใหญ่อย่างDELTA KCE

ข่าว Lock down ในยุโรป อานิสงส์บวก XO ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และน้ำจิ้ม By : วีระชัย ครองสามสี

ข่าว Lock down ในยุโรป อานิสงส์บวก XO ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และน้ำจิ้ม By : วีระชัย ครองสามสี

TITLE บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ อาหารสัตว์และเวชภัณฑ์

TITLE บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ อาหารสัตว์และเวชภัณฑ์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้