Today’s NEWS FEED

News Feed

บอร์ดBลงมติซื้อหุ้นเพิ่มทุนมูนช็อต เพิ่มอีก10% ส่งผลให้ถือหุ้นรวมเป็น 23%

182

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(2สิงหาคม2562)-----นายพงศ์ศิริ ศิริธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน)B เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552 อนุมัติให้ บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จํากัด (“มูนช็อต”) เพิ่มอีกในสัดส่วน ร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของมูนช็อต โดยขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินไม่เข้าข่ายที่ต้องแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ต้องเปิดเผยรายการตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผย สารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน กรณีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการเข้าร่วมทุนหรือยกเลิกการเข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่น โดยสัดส่วนของการลงทุนตั้งแต่ 10 % ของทุนชําระแล้วของมูนช็อต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันเดือนปีที่ทํารายการ

1 สิงหาคม 2562

ลักษณะรายการ

บริษัทลงทุนผ่านการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน มูนช็อต จํานวน 200,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 20,000,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาพาร์ การลงทุนใน มูนช็อต จะเป็นการต่อยอดทางธุรกิจด้วยแพลตฟอร์มเกี่ยวกับผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง ที่จะทําให้บริษัท มีเทคโนโลยี (Begistics To Technology) ที่สามารถนํามาใช้ในการเพิ่มศักยภาพ ขององค์กร ใน
การเพิ่มรายได้ และลดต้นทุน ในการประกอบธุรกิจ ตลอดจน การพัฒนากระบวนการทํางานภายในองค์กรให้มีความได้เปรียบในเชิงการค้า อีกทั้ง การลงทุนดังกล่าวยัง สามารถ สร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ในอนาคต และยังเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เพิ่มขึ้นอีกด้วย

รายละเอียดบริษัทที่ลงทุนก่อนลงทุนเพิ่มอีก 20 ล้านบาท

ชื่อบริษัท: บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จํากัด
ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจร่วมลงทุน
ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท
ทุนชําระแล้ว : 200,000,000 บาท


รายละเอียดบริษัทที่ลงทุนหลังเพิ่มทุนอีก 20 ล้านบาท

ชื่อบริษัท: บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จํากัด

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจร่วมลงทุน

ทุนจดทะเบียน : 2,200,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท
ทุนชําระแล้ว: 220,000,000 บาท

แหล่งเงินทุนที่ใช้


เงินเพิ่มทุนในส่วนลงทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

 


โครงสร้างการถือหุ้นหลังการทํารายการที่มีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ 10% ขึ้นไป

 


ลําดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

1. บริษัท อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน) 45%

2. บริษัท อินดัสเตรียลล์ เบเหล็กง (เอเซีย) จํากัด 23%

3. บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 23%


4. บริษัท ไอเจน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 9%

หมายเหตุ : สัดส่วนเป็นไปตามทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน ซึ่งทยอยเรียกชําระจนครบ 1,000 ล้านบาท

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : ACE ยันบิ๊กต้อย ถูกเด้ง! ไม่กระทบ ย้ำธุรกิจเดินตามแผน

วันนี้หุ้น ACE ร่วงสัมผัส Floor ที่ 3.04 บาท หลังพล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา โดยสอยพ้นรองผบ.ตร. เข้ากรุสำนักนายกฯ...

จับตาไวรัส... By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ วันนี้ วันไหว้ พรุ่งนี้ ตรุษจีน วันเที่ยว....เป็นอะไรต้องจับตามองการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสาย

เสื้อแดงหุ้นเขียว By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง สวมชุดแดง เสื้อแดง กางเกงแดง...แดงหมด ไต่กิ่งมะม่วง วันตรุษจีน วันนี้ วันไหว้ ขอให้หุ้นไทยเขียวสดใส สวนกระแสตล

มัลติมีเดีย

หนูบิวมีเรื่องเมาส์ EP.4 : สงคราม สหรัฐ VS อิหร่าน

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/ #รู้ลึก #รู้จริง #คลุกวงในสไตล์กล้วยๆ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้