Today’s NEWS FEED

News Feed

TPCORP เผยดร.พิสิฐ ลี้อาธรรมลาออกจากตําแหน่งกรรมการและทุกตําแหน่ง เหตุเข้าดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

147

 


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (17 กรกฎาคม 2562)----- บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จํากัด (มหาชน) TPCORP ขอเรียนให้ทราบว่า ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ได้ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัทและทุกตําแหน่งที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งท่านดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ของบริษัทฯ) โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไปเนื่องจากจะเข้าดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2562 นี


ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งที่ว่างลงต่อไป

 

 

 

 

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : KTC โชว์กำไร 9 เดือนพุ่ง 8% / 3 ธุรกิจใหม่ จ่อรับรู้กำไรในอีก 18-24 เดือน

KTC เปิดผลงาน 9 เดือนแรก กำไรสุทธิโต 8% อยู่ที่ 4,205 ล้านบาท ส่งผลให้ยอดลูกหนี้รวมขยายตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ..

วันที่2 By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ วันที่2 ของการเปิดอภิปราย พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท โดยเป็นงบ

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้