Today’s NEWS FEED

News Feed

บอร์ด OCEAN อนุมัติศึกษาโครงการเข้าลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ คาดแล้วเสร็จภายใน ส.ค. 62

230

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(3 กรกฎาคม 2562)------นายจิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) หรือ OCEAN เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 ของ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. โดยมีมติที่สำคัญที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ดังนี้

 

1. มีมติอนุมัติการศึกษาโครงการเข้าลงทุนในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ("การศึกษาโครงการเข้าลงทุน") โดยบริษัทฯ คาดว่าผลการศึกษาโครงการเข้าลงทุนจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562 ทั้งนี้ หากผลการศึกษาโครงการเข้าลงทุนดังกล่าวออกมาเป็นที่พึงพอใจทั้งในด้านการเงิน บัญชี และกฎหมาย บริษัทฯ จะดำเนินการเจรจาเพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

 

2. มีมติอนุมัติการลงนามในบันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้นในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ("บันทึกข้อตกลง") โดยบริษัทฯ จะต้องชำระเงินมัดจำเป็นจำนวนเงิน 50 ล้านบาท ในวันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง โดยเงินมัดจำดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาค่าหุ้นที่ตจะซื้อขาย ทั้งนี้ หากบริษัทฯ พบว่าผลการศึกษาไม่เป็นที่พึงพอใจ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการซื้อขายหุ้นในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้สำเร็จ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ จะได้รับเงินมัดจำดังกล่าวคืนเต็มจำนวน

 

ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวมีความไม่แน่นอน โดยเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆ ในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ใช่ข้อตกลงสุดท้ายและอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาโครงการเข้าลงทุนและการเจรจาระหว่างคู่สัญญา อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ เห็นว่าผลการศึกษาเป็นที่พึงพอใจ บริษัทฯ จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการซื้อหุ้นในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 และกฎหมาย ระเบียบ และประการศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด และตลาดหลักทรัพย์

 

 

ปานตะวัน พิงคานนท์

: รายงาน/สุกัญญา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

HotNews: BAM พร้อมเทรด 16 ธ.ค.62 อวดกำไร 9 เดือนพุ่ง 47.5 %

BAM พร้อมเทรดวันแรก 16 ธ.ค. นี้ มั่นใจหลังเข้าตลาดฯ ศักยภาพการแข่งขันเพิ่มขึ้น ตอบสนองภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอ....

เฟสแรกสำเร็จ-หุ้นพุ่ง By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ในที่สุดวันนี้ที่นักลงทุนทั่วโลก รอคอย ก็ได้มาถึงเสียที ด้วยสื่อต่างประเทศหลายสำนัก รายงานตรงก

แบงก์กรุงเทพ By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง นอกจากข่าวใหญ่ S&P ประกาศปรับ Outlook ไทยขึ้น จาก Stable สู่ Positive ซึ่งเป็นการปรับครั้งแรกในรอ

มัลติมีเดีย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้