Today’s NEWS FEED

News Feed

บอร์ด OCEAN อนุมัติศึกษาโครงการเข้าลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ คาดแล้วเสร็จภายใน ส.ค. 62

182

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(3 กรกฎาคม 2562)------นายจิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) หรือ OCEAN เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 ของ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. โดยมีมติที่สำคัญที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ดังนี้

 

1. มีมติอนุมัติการศึกษาโครงการเข้าลงทุนในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ("การศึกษาโครงการเข้าลงทุน") โดยบริษัทฯ คาดว่าผลการศึกษาโครงการเข้าลงทุนจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562 ทั้งนี้ หากผลการศึกษาโครงการเข้าลงทุนดังกล่าวออกมาเป็นที่พึงพอใจทั้งในด้านการเงิน บัญชี และกฎหมาย บริษัทฯ จะดำเนินการเจรจาเพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

 

2. มีมติอนุมัติการลงนามในบันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้นในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ("บันทึกข้อตกลง") โดยบริษัทฯ จะต้องชำระเงินมัดจำเป็นจำนวนเงิน 50 ล้านบาท ในวันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง โดยเงินมัดจำดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาค่าหุ้นที่ตจะซื้อขาย ทั้งนี้ หากบริษัทฯ พบว่าผลการศึกษาไม่เป็นที่พึงพอใจ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการซื้อขายหุ้นในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้สำเร็จ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ จะได้รับเงินมัดจำดังกล่าวคืนเต็มจำนวน

 

ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวมีความไม่แน่นอน โดยเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆ ในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ใช่ข้อตกลงสุดท้ายและอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาโครงการเข้าลงทุนและการเจรจาระหว่างคู่สัญญา อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ เห็นว่าผลการศึกษาเป็นที่พึงพอใจ บริษัทฯ จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการซื้อหุ้นในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 และกฎหมาย ระเบียบ และประการศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด และตลาดหลักทรัพย์

 

 

ปานตะวัน พิงคานนท์

: รายงาน/สุกัญญา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

HotNews : EPG มั่นใจผลงาน Q2/62 พุ่งต่อเนื่อง ปั้นรายได้งวดปี 62/63 โต 10%

EPG มั่นใจผลงานไตรมาส 2 (ก.ค.-ก.ย.62) โตกว่าไตรมาส1(เม.ย.-มิ.ย.62) ตามออเดอร์พุ่ง - บริหารต้นทุนเยี่ยม ย้ำวางเป้ารายได้

เขียวตามภูมิภาค By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เกาะติดตามตลาดหุ้นไทย ปรับตัวขึ้น ตามตลาดภูมิภาค แบบยังไม่มีตัวแปรลบเข้ามากระแทกให้นักลงทุนแต

โอสถสภาคว้า 4 รางวัลจาก Asian Excellence Awards 2019

โอสถสภาคว้า 4 รางวัลจาก Asian Excellence Awards 2019

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP.1 (เดือนสิงหาคม)

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้