Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต.เปิดโผบิ๊กบจ. ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 24 มิ.ย. 2562

317

 
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/06/2562 100,000 2.94 ซื้อ Link
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) นางสาว กันยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/06/2562 400,000 6.70 ขาย Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท .(WHART) นางสาว ปิยวรรณ เลาก่อสกุล ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 21/06/2562 100 16.60 ขาย Link
ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPBI) นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/06/2562 26,000 5.00 ซื้อ Link

โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(

)

นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/06/2562 800,000 5.26 ซื้อ Link
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/06/2562 39,900 4.00 ซื้อ Link
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/06/2562 1,206,600 4.00 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 21/06/2562 10,000 28.00 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 21/06/2562 210,000 28.25 ซื้อ Link
นวนคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(NNCL) นาย สุทธิพร จันทวานิช คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ณัฐดา จันทวานิช) หุ้นสามัญ 21/06/2562 90,000 1.73 ซื้อ Link
เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NVD) นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/06/2562 720,000 3.11 ซื้อ Link
เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NVD) นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/06/2562 290,000 3.09 ซื้อ Link
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSTC) นาย ภาณุ ศีติสาร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/06/2562 5,000,000 0.66 ซื้อ Link
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSTC) นาย อัณณพ พุ่มกุมาร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/06/2562 5,000,000 0.66 ขาย Link
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/06/2562 200,000 1.84 ซื้อ Link
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO) นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/06/2562 450,000 0.08 ขาย Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (สุวิมล อธิกิจ) หุ้นสามัญ 19/06/2562 1,816,050 2.28 ขาย Link
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/06/2562 745,600 1.45 ซื้อ Link
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) นาย รัช ตันตนันตา คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางทิพยนาฏ ตันตนันตา) หุ้นสามัญ 24/05/2562 10,000 11.10 ซื้อ Link
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) นาย รัช ตันตนันตา คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางทิพยนาฏ ตันตนันตา) หุ้นสามัญ 31/05/2562 20,000 11.30 ซื้อ Link
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) นาย รัช ตันตนันตา คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางทิพยนาฏ ตันตนันตา) หุ้นสามัญ 04/06/2562 20,000 11.90 ซื้อ Link
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) นาย รัช ตันตนันตา คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางทิพยนาฏ ตันตนันตา) หุ้นสามัญ 19/06/2562 20,000 12.20 ซื้อ Link
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) นาย รัช ตันตนันตา คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางทิพยนาฏ ตันตนันตา) หุ้นสามัญ 20/06/2562 20,000 12.10 ซื้อ Link
อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMANAH) นาง พรธนา วันเกิด ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/06/2562 25,000 1.85 ขาย Link
เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN) นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/06/2562 20,000 4.21 ซื้อ Link
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) นางสาว วรรณี จันทามงคล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/06/2562 30,000 17.60 ซื้อ Link
 
 
 
 
 

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: BAM พร้อมเทรด 16 ธ.ค.62 อวดกำไร 9 เดือนพุ่ง 47.5 %

BAM พร้อมเทรดวันแรก 16 ธ.ค. นี้ มั่นใจหลังเข้าตลาดฯ ศักยภาพการแข่งขันเพิ่มขึ้น ตอบสนองภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอ....

เฟสแรกสำเร็จ-หุ้นพุ่ง By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ในที่สุดวันนี้ที่นักลงทุนทั่วโลก รอคอย ก็ได้มาถึงเสียที ด้วยสื่อต่างประเทศหลายสำนัก รายงานตรงก

แบงก์กรุงเทพ By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง นอกจากข่าวใหญ่ S&P ประกาศปรับ Outlook ไทยขึ้น จาก Stable สู่ Positive ซึ่งเป็นการปรับครั้งแรกในรอ

มัลติมีเดีย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

ชอร์ตหุ้น EP.4 : เปิด5 หุ้นที่มีการถูกช็อตเซลล์มากที่สุดในตลาดหุ้นประเทศไทย

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้