Today’s NEWS FEED

News Feed

ก.ล.ต.เปิดโผบิ๊กบจ. ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 17 มิ.ย.62

152

ข้อมูลประจำวันที่ 17 มิ.ย. 2562

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 25 รายการ)
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAMMY) นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เกิดฟ้า จำกัด) หุ้นสามัญ 14/06/2562 34,000 9.45 ซื้อ Link
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPI) นาย รชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/06/2562 1,340,200 1.41 ซื้อ Link
ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHUO) นาย รณสิทธิ ภุมมา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 500,000 0.20 ขาย Link
ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHUO) นาย รณสิทธิ ภุมมา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 100,000 0.20 ขาย Link
ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHUO) นาย รณสิทธิ ภุมมา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 100,000 0.20 ขาย Link
ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHUO) นาย รณสิทธิ ภุมมา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 100,000 0.20 ขาย Link
ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHUO) นาย รณสิทธิ ภุมมา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 100,000 0.20 ขาย Link
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) นาย เอก สุวัฒนพิมพ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 35,800 3.06 ซื้อ Link
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(WHA) นาย จักรกฤษณ์ ไชยสนิท ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/06/2562 1,000,000 4.57 ขาย Link
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTCL) นาย ทิวา จารึก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 20,000 8.80 ซื้อ Link
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/06/2562 10,000 10.00 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 13/06/2562 50,800 29.00 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 13/06/2562 150,000 29.25 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 14/06/2562 300,000 29.00 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 17/06/2562 220,000 28.00 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 17/06/2562 30,000 28.25 ซื้อ Link
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/06/2562 60,000 11.50 ซื้อ Link
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) หุ้นสามัญ 14/06/2562 34,200 11.50 ซื้อ Link
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 6,100 5.92 ซื้อ Link
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB) นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/06/2562 300 60.00 ซื้อ Link
มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MITSIB) นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/06/2562 5,767,000 2.49 ซื้อ Link
แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/06/2562 50,000 7.50 ซื้อ Link
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/06/2562 100,000 1.73 ซื้อ Link
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 17/06/2562 445,100 1.51 ซื้อ Link
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) นาย มานิต อุดมคุณธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/06/2562 1,000,000 17.50 ขาย Link

ประทุมพร ม่วงเอก

:รายงาน / สุกัญญา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : DTAC อวด Q2/62 กำไรแตะ 1.7 พันลบ. แจกปันผลระหว่างกาล 1.26 บ./หุ้น

DTAC เผยไตรมาส 2/62 กำไรสุทธิเพิ่มแตะ 1.7 พันลบ.เพิ่มขึ้น 20.3% จากไตรมาสก่อน หลัง EBITDA เพิ่มขึ้น พร้อมแจกปันผล.....

รวมข้อผิดพลาดในการเทรด 2018...(Part2) By : โค้ชรัฐ รัฐพล พิทยาวิริยะกุล เพจ Stock Rookie

6. มองภาพเล็กไป : เคยเป็นไหมครับ เวลาที่เรามองอะไรบ่อยๆ หรือโฟกัสมันอย่างเดียว สิ่งนั่นจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

ถวายสัตย์ฯ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ วันนี้ ตลาดหุ้นไทย ยังคงแกว่งตัวรอ...คณะรัฐมนตรี เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญา

มัลติมีเดีย

ข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ EP.49 l สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ l 12-07-2562

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ www.hooninside.com

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้