Today’s NEWS FEED

News Feed

TITLE ซื้อหุ้นคืน 110,000 หุ้น รวมเป็น 1,075,900 หุ้น

240

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(17 มิถุนายน 2562)------ รายงานผลการซื้อหุ้นคืน

เรื่อง : แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
วันที่รายงานผล : 17 มิ.ย. 2562
วิธีการในการซื้อหุ้นคืน : ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่ครบกำหนดโครงการ : 30 พ.ย. 2562
โครงการซื้อหุ้นคืน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 พ.ค. 2562
จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดตามโครงการ (หุ้น) : 15,000,000
%ของจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดต่อจำนวนหุ้นที่ชำระ : 2.27
แล้ว
1. ผลการซื้อหุ้นคืน
วันที่ซื้อหุ้นคืน : 17 มิ.ย. 2562
จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน(หุ้น) : 110,000
ราคาที่ซื้อต่อหุ้นหรือราคาสูงสุด(บาท/หุ้น) : 3.54
ราคาต่ำสุด(บาท/หุ้น) : 3.54
มูลค่ารวม(บาท) : 389,400.00
2. จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น
จำนวนรวมของหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน : 1,075,900
(รวมข้อ 1.) (หุ้น)
%ของจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว : 0.16
มูลค่ารวมที่ซื้อคืน(บาท) : 4,173,482.00

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสาวจีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์ )
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

 

 

 

 

 

 

อรพินท์ จันทะแสง

:รายงาน / สุกัญญา ศิริรวง:เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : ทะลวงใส้ งบแบงก์ Q3/62 ใครปัง/ใครพัง

ทีมข่าวหุ้นอินไซด์ เจาะทะลวงงบไตรมาส 3/62 กลุ่มแบงก์ทั้ง 11 แห่ง ( BBL-SCB-KBANK-KTB-BAY-TMB-TISCO-TCAP-KKP-CIMBT....

CHOW รับรางวัล “บริษัทเกษียณสุข” ระดับเงิน

CHOW รับรางวัล “บริษัทเกษียณสุข” ระดับเงิน

ไม่ย้อนยุค By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตามกระแสโลก ไม่ย้อนยุค ต้องทำตัวให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อความสดใสในชีวิต แม้อายุจะปูนนี้แล้ว แ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้