Today’s NEWS FEED

News Feed

TRUE ตั้งศุภชัย เจียรวนนท์ เป็น ประธานกรรมการ มีผล 14 มิ.ย.62

293


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 14 มิถุนายน 2562)-----ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TRUE เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกของกรรมการ 2 ท่าน คือ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและ นายสุภกิต เจียรวนนท์ กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562


2. อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯเพื่อให้สอดคล้องกับการลาออกของนายสุภกิต เจียรวนนท์ ดังนี้
“นายศุภชัย เจียรวนนท์นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์
นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ ประทับตราสำคัญของบริษัทในกรณีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงินและเอกสารประกอบงบการเงินแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
หรือ เอกสารใดๆ เพื่อการน าส่งต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าวข้างต้น ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

3. แต่งตั้ง นายศุภชัย เจียรวนนท์ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่14 มิถุนายน 2562

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : NER ออเดอร์จีนทะลัก-ปิดดีลลูกค้าใหม่ 2 ราย ดันผลงาน H2/63 สวย ทั้งปีโกยรายได้ 1.7 หมื่นลบ.

ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ บิ๊กบอส NER มั่นใจผลงาน H2/63 ปรับตัวดีขึ้น หลังจีนกลับมามีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น-คว้าลูกค้าใหม่...

บวกต่อ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ดัชนี ISM ภาคการผลิตสหรัฐฯ เดือน พ.ค. และดัชนี PMI ภาคการผลิตยูโรโซนเดือน พ.ค. ฟื้นตัวขึ้นจาก

“PT LPG” จับมือ “เทสโก้ โลตัส” จัดโครงการ “พีที ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ”

“PT LPG” จับมือ “เทสโก้ โลตัส” จัดโครงการ “พีที ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ”

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้