Today’s NEWS FEED

News Feed

TRUE ตั้งศุภชัย เจียรวนนท์ เป็น ประธานกรรมการ มีผล 14 มิ.ย.62

254


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 14 มิถุนายน 2562)-----ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TRUE เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกของกรรมการ 2 ท่าน คือ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและ นายสุภกิต เจียรวนนท์ กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562


2. อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯเพื่อให้สอดคล้องกับการลาออกของนายสุภกิต เจียรวนนท์ ดังนี้
“นายศุภชัย เจียรวนนท์นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์
นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ ประทับตราสำคัญของบริษัทในกรณีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงินและเอกสารประกอบงบการเงินแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
หรือ เอกสารใดๆ เพื่อการน าส่งต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าวข้างต้น ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

3. แต่งตั้ง นายศุภชัย เจียรวนนท์ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่14 มิถุนายน 2562

 

 

 

 

 

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : WHA ลั่นพื้นฐานแกร่ง ปี 63 ปั้นผลงานโต 2 หลัก

จรีพร จารุกรสกุล แม่ทัพหญิง WHA มั่นใจปี 63 ผลงานโตเป็นเลขสองหลัก ตามทุกกลุ่มธุรกิจขยายตัว พร้อมปัดทุกข่าวลือทุบหุ้น

หุ้นไทยยุบ อนาคตใหม่ไม่ยุบ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ หุ้นไทย ยุบลง ลดลง ไม่มากนัก แม้ชั่วโมงเทรด SETหลุด1,580 จุด ถือว่า หุุ้นกลุ่มแบงก์ สามัคคี

LTV แค่คลาย... By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม มองแนวทางแก้ไข หลายปัญหา ต้องการยกเลิก มิใช่ แค่คลาย ความเข้มงวด....ก๊าบ แน่นอน ผู้คุมกฎมองอย่างหนึ่ง ผู้ประ

มัลติมีเดีย

หนูบิวมีเรื่องเมาส์ EP.4 : สงคราม สหรัฐ VS อิหร่าน

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/ #รู้ลึก #รู้จริง #คลุกวงในสไตล์กล้วยๆ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้