Today’s NEWS FEED

News Feed

ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ขายหุ้นBTNCออก10%ให้ ศิราธาน-ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ขายหมดเกลี้ยง13.88%ให้ สหสิน

147

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(23พฤษภาคม2562)-----สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บูติคนิวซิตี้(listed)
โดย นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 10/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -10.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 13.88% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บูติคนิวซิตี้(listed)
โดย บริษัท สหสิน จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 13.88% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 13.88% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บูติคนิวซิตี้(listed)
โดย บริษัท ศิราธาน จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 10/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 10.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บูติคนิวซิตี้(listed)
โดย นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 13/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -13.88% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : KTC โชว์กำไร 9 เดือนพุ่ง 8% / 3 ธุรกิจใหม่ จ่อรับรู้กำไรในอีก 18-24 เดือน

KTC เปิดผลงาน 9 เดือนแรก กำไรสุทธิโต 8% อยู่ที่ 4,205 ล้านบาท ส่งผลให้ยอดลูกหนี้รวมขยายตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ..

วันที่2 By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ วันที่2 ของการเปิดอภิปราย พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท โดยเป็นงบ

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้