Today’s NEWS FEED

News Feed

HotNews : TITLE ลุยซื้อหุ้นคืน 15 ล้านหุ้น เพิ่ม ROE หนุน EPS

1,387

HotNews : TITLE ลุยซื้อหุ้นคืน 15 ล้านหุ้น เพิ่ม ROE หนุน EPS

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (17 พฤษภาคม 2562) บอร์ด TITLE มีมติซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 15 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 3.45% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด หวังเพิ่มอัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้น และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น ดีเดย์ 31 พ.ค. - 30 พ.ย.นี้

 

 

 

 

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) TITLE เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันนี้ ( 17 พฤษภาคม 2562) ที่มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยใช้วงเงินสูงสุด 99 ล้านบาท เพื่อซื้อหุ้นคืน 15 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็น 3.41% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.-30 พ.ย.62

 

 

ทั้งนี้การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนนั้นจะดำเนินการจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งการกำหนดระยะเวลาจำหน่ายจะพิจารณา โดยคณะกรรมการของบริษัทภายหลัง 6 เดือนนับตั้งแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปีสำหรับเหตุผลในการซื้อหุ้นคืนเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตรากําไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)

 

 

ด้านผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้นสูงขึ้นเนื่องจากหุ้นที่บริษัทจะซื้อคืนไม่มีสิทธิรับเงินปันผลและจะทํา ให้อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นด้วย ขณะที่ต่อบริษัท การซื้อหุ้นคืนจะส่งผลให้เงินสดของบริษัทและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นว่าการ ดําเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งผลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่กับ 123.1 ล้านบาท นอกจากนี้ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนข้างหน้า บริษัทประมาณการว่าจะมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ดังนั้นบริษัทจึงมีสภาพคล่องเพียงพอในการซื้อหุ้นคืนในวงเงินที่กําหนดและในการจ่ายชําระหนี้ที่จะถึง กําหนดชําระในอีก 6 เดือนข้างหน้านับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน

 

นายศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (TITLE) เปิดเผยว่า สำหรับหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อหุ้นคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน ก่อนที่บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย ราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้า วันที่ทำการซื้อขายแต่ละครั้งบวกด้วยจำนวน 15% ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว

 

 

ทั้งนี้ ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม-พฤษภาคม 2562 เท่ากับ 5.44 บาท (ราคาปิดเฉลี่ย 30 วันย้อนหลัง) "การซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัทฯจะซื้อคืนไม่มีสิทธิรับปันผล และจะทำให้อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยเชื่อมั่นว่าการดำเนินการดังกล่าว สอดคล้องกับสถานะการเงินของบริษัทฯ ซึ่งผลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯและผู้ถือหุ้น "นายศศิพงษ์ กล่าวในที่สุด

 

 

 


TITLE โชว์ไตรมาส 1/62 กำไรพุ่ง 778%  ลั่นปี 62 รายได้ทะลุ 1 พันลบ.


นายศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (TITLE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0277777778 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 10 พ.ค. 2562 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 9 พ.ค. และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 24 พ.ค. 2562 "การจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดในครั้งนี้ของ TITLE ถือเป็นการตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ที่มีอุปการะคุณกับบริษัทฯด้วยดีเสมอมา โดยคาดการณ์ว่ารายได้ในนี้น่าจะอยู่ที่ระดับ 1,000 ล้านบาท ดีกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 900 ล้านบาท เพราะยอดโอนของไตรมาส 4/2561 ที่ล่าช้าออกไปจะกลับเข้ามาบันทึกเป็นยอดโอนเพิ่มในปีนี้เป็นต้นไป นายศศิพงษ์กล่าว"

 

 


ส่วนผลการดำเนินงานในปี 2561 มีรายได้อยู่ที่ 311.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.07% จากปีก่อน เนื่องจากมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ The Title หาดราไวย์ เฟส 3 ต่อเนื่อง และกำไรสุทธิอยู่ที่ 28.21 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม TITLE กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีที่ดินรอการพัฒนารองรับอนาคตอีก 70-80 ไร่ ซึ่งสามารถพัฒนาโครงการได้อีกประมาณ 6-9 ปี และมีตลาดลูกค้าที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

 

จึงมั่นใจว่า TITLE จะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากลูกค้ากว่า 80% เป็นชาวต่างชาติ ไม่ได้ใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน ตลอดจนการรับเงินดาวน์สูง 50-75% ทำให้ โครงการของบริษัทฯ ใช้เงินกู้เพื่อโครงการในสัดส่วนที่น้อยมากล่าสุด TITLE รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในไตรมาส 1/62

 

 

 

 

มีรายได้จากการขาย 518.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 437.27 ล้านบาท หรือ 535.93% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 81.59 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 114.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101.67 ล้านบาท หรือ 778.48% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 13.06 ล้านบาท ขณะที่กำไรต่อหุ้นในไตรมาส 1/62 อยู่ที่ 0.26 บาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 0.03 บาท

 

TITLE

 

 

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

PT จัดโปรเติมน้ำมัน แลกซื้อน้ำมันปาล์ม "มีสุข" 60 บาท ช่วยลดภาระค่าครองชีพ

PT จัดโปรเติมน้ำมัน แลกซื้อน้ำมันปาล์ม "มีสุข" 60 บาท ช่วยลดภาระค่าครองชีพ

PTG คว้ารางวัล "CSR OF THE YEAR" จากงาน Thailand Top Company Awards 2022

PTG คว้ารางวัล "CSR OF THE YEAR" จากงาน Thailand Top Company Awards 2022

HotNews: SUPER ลั่นปีนี้แข็งแกร่ง ลุยขยาย New Model / KUN โชว์ฝีมือ Q1/65 กำไรพุ่ง 41.16%

SUPER โชว์ผลงานไตรมาส 1/65 มีรายได้ 2,498.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.10 %

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้