Today’s NEWS FEED

News Feed

OCEAN จำหน่ายทรัพย์สินธุรกิจผลิตก๊อกน้ำฯ ให้โอเชี่ยน ฟิตติ้ง มูลค่า 78 ลบ. เรียบร้อยแล้ว

177

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (29 เมษายน 2562)-------- นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) OCEAN เปิดเผยว่า ตามที่ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562ของบริษัท โอเชี่ยนคอมเมิรช จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ได้อนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานและ/หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ให้แก่ บริษัท โอเชี่ยน ฟิตติ้ง จำกัด เป็นจำนวนเงิน 78,000,000 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านบาทถ้วน) (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมิน และ มูลค่าตามบัญชีของบริษัทฯบริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25เมษายน 2562


ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กับ บริษัท โอเชี่ยน ฟิตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน จะไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนทางธุรกิจ ดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจของบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) : บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจด้านการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า

ปัจจุบันของบริษัท เป็นธุรกิจหลัก โดยหยุดประกอบธุรกิจผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุชภัณฑ์ ซึ่งในการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานนั้นเป็นการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการประกอบกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท


2. การดำเนินธุรกิจของบริษัท โอเชี่ยน ฟิตติ้ง จำกัด : มีแผนธุรกิจโดยนำทรัพย์สินที่ซื้อจากบริษัทฯ เช่น อาคารโรงงานและเครื่องจักร ไปดำเนินธุรกิจให้เช่าผลิต และ ธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ได้


3. อำนาจควบคุม: บริษัท โอเชี่ยน ฟิตติ้ง จำกัด เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจควบคุม หรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจึงไม่มีเหตุอันควรให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทางธุรกิจระหว่างกันได้

 

 

 

 

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : EPG มั่นใจผลงาน Q2/62 พุ่งต่อเนื่อง ปั้นรายได้งวดปี 62/63 โต 10%

EPG มั่นใจผลงานไตรมาส 2 (ก.ค.-ก.ย.62) โตกว่าไตรมาส1(เม.ย.-มิ.ย.62) ตามออเดอร์พุ่ง - บริหารต้นทุนเยี่ยม ย้ำวางเป้ารายได้

เขียวตามภูมิภาค By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เกาะติดตามตลาดหุ้นไทย ปรับตัวขึ้น ตามตลาดภูมิภาค แบบยังไม่มีตัวแปรลบเข้ามากระแทกให้นักลงทุนแต

โอสถสภาคว้า 4 รางวัลจาก Asian Excellence Awards 2019

โอสถสภาคว้า 4 รางวัลจาก Asian Excellence Awards 2019

มัลติมีเดีย

GURU แจกหุ้นเด็ด EP.1 (เดือนสิงหาคม)

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้