Today’s NEWS FEED

News Feed

OCEAN จำหน่ายทรัพย์สินธุรกิจผลิตก๊อกน้ำฯ ให้โอเชี่ยน ฟิตติ้ง มูลค่า 78 ลบ. เรียบร้อยแล้ว

254

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (29 เมษายน 2562)-------- นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) OCEAN เปิดเผยว่า ตามที่ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562ของบริษัท โอเชี่ยนคอมเมิรช จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ได้อนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานและ/หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ให้แก่ บริษัท โอเชี่ยน ฟิตติ้ง จำกัด เป็นจำนวนเงิน 78,000,000 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านบาทถ้วน) (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมิน และ มูลค่าตามบัญชีของบริษัทฯบริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25เมษายน 2562


ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กับ บริษัท โอเชี่ยน ฟิตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน จะไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนทางธุรกิจ ดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจของบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) : บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจด้านการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า

ปัจจุบันของบริษัท เป็นธุรกิจหลัก โดยหยุดประกอบธุรกิจผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุชภัณฑ์ ซึ่งในการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานนั้นเป็นการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการประกอบกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท


2. การดำเนินธุรกิจของบริษัท โอเชี่ยน ฟิตติ้ง จำกัด : มีแผนธุรกิจโดยนำทรัพย์สินที่ซื้อจากบริษัทฯ เช่น อาคารโรงงานและเครื่องจักร ไปดำเนินธุรกิจให้เช่าผลิต และ ธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ได้


3. อำนาจควบคุม: บริษัท โอเชี่ยน ฟิตติ้ง จำกัด เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจควบคุม หรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจึงไม่มีเหตุอันควรให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทางธุรกิจระหว่างกันได้

 

 

 

 

สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

กระหน่ำ +กดดัน By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่ไปบนกิ่งมะม่วง มองดูแล้วตอนนี้มีแต่ปัจจัยลบเข้ามากระหน่ำ +กดดันการลงทุน ล่าสุดแบงก์ชาติเตรียมออกกฏเกณฑ์คุม

HERO Sequential คือ อะไร...ใช้อย่างไร By : Mr.TD

กรณีศึกษา AOT สมัครใช้โปรแกรมฟรีกดลิงค์ครับ

AMATA... ว่ากันไปตามสัญญาณรีบาวด์ By : THE WOLF นักล่าMONEY

หมาป่าล่าหุ้น ส่องหุ้น AMATA พัฒนานิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัทในกลุ่มดำเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภค

มัลติมีเดีย

IPO TALK : เสน่ห์ KUN 2/12/2562

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้