Today’s NEWS FEED

News Feed

TQM -กรุงเทพประกันภัยปล่อยหมัดเด็ดบุกตลาดคนทำงานอัดแคมเปญ“ มนุษย์เงินเดือน MAY DAY "เดินเกมรุกยอดขายประกันมนุษย์เงินเดือนไตรมาส 2

1,325

 

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (29 เมษายน 2562)-------- บริษัท ทีคิวเอ็มคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท ทีคิวเอ็มอินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จำกัด จับมือ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เอาใจมนุษย์เงินเดือนเนื่องในวันผู้ใช้แรงงานแห่งชาติปล่อยแคมเปญ“ มนุษย์เงินเดือน MAY DAY” ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จัดสรรมาเพื่อมนุษย์เงินเดือนที่มีการขยายความคุ้มครองให้มนุษย์เงินเดือนอยู่แล้ว ในครั้งนี้จึงชูโปรดักท์ประกันอุบัติเหตุทำงานสบายใจและประกันภัยการว่างงานที่เจาะ Segment กลุ่มคนใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมพร้อมความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์พิเศษเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคมเท่านั้น วางกลยุทธ์การขายในยุคดิจิทัลเทรนด์ ด้วยฟีเจอร์การซื้อประกันและบริการหลังการขายแบบ One Stop Service ผ่านช่องทางไลน์ “TQM Insurance Broker” หวังกระตุ้นยอดขายโปรดักท์ซีรีย์ประกันมนุษย์เงินเดือนไตรมาส 2

ดร. อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าในปีนี้กรุงเทพประกันภัยได้ร่วมมือกับทีคิวเอ็ม โดยการนำโปรดักท์ประกันมนุษย์เงินเดือนมาพัฒนาต่อยอดด้วยการออกแบบความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ขึ้นมาเป็นแคมเปญพิ เศษใช้ชื่อว่า“ มนุษย์เงินเดือน MAY DAY” โดยใช้แนวคิดจากวันผู้ใช้แรงงานแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นลูกค้าในกลุ่มมนุษย์เงินเดือนเช่นกัน ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ได้นำเสนอเป็นโปรดักท์ที่เหมาะกับช่วงวันสำคัญ อาทิ

“ประกันอุบัติเหตุทำงานสบายใจ" ประกันอุบัติเหตุที่ออกแบบความคุ้มครองให้ครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายเหมาะสำหรับคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะคนที่ต้องใช้เครื่องจักรในการทำงาน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง โดยให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงที่เกิดจากการทำงานสูงสุดถึง 500,000 บาท นอกจากนี้เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อคนในครอบครัว ประกันนี้ยังมีเงินชดเชยรายได้กรณีต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุอีก 500 บาทต่อวัน และเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยเบี้ยประกันภัยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพียง 999 บาทต่อปี

“ ประกัน Care คุณว่างงาน” ประกันคุ้มครองการว่างงาน เพราะมนุษย์เงินเดือนในปัจจุบันมีความเสี่ยงต่อการที่นายจ้างปิดกิจการหรืออาจจะถูกเลิกจ้างเนื่องจากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจและการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนในบางธุรกิจ โดยกรมธรรม์นี้จะให้เงินชดเชยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างการไม่มีงานทำสูงสุด 75,000 บาทสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปีที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำและเป็นผู้ประกันตนกับประกันสังคม


“ ประกันรถยนต์มนุษย์เงินเดือน " เพราะมนุษย์เงินเดือนทำงานยุ่งจนไม่มีเวลา รายได้ไม่เพียงพอรายจ่าย ประกันภัยรถยนต์มนุษย์เงินเดือนซึ่งเป็นประกันรถยนต์ส่วนบุคคลประเภท 1, 2 + และ 3 + จึงได้ออกแบบความคุ้มครองและบริการเสริมเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนทำงานได้อย่างตรงจุด ด้วยบริการขับรถรับ-ส่งทำธุระแทนมีรถให้ใช้ระหว่างซ่อม บริการช่วยเหลือรถเสียฉกเฉิน 24 ชั่วโมงพร้อมให้ความคุ้มครอง Gadget ในรถยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้วยบริการผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน

“ ประกันสุขภาพ Health on Top” เพียงมีประกันสุขภาพหรือมีสวัสดิการของบริษัทอยู่แล้วก็สามารถซื้อประกันสุขภาพมนุษย์เงินเดือนกับเราได้เริ่มต้นเพียง 3 พันกว่าบาทคุ้มครองสูงสุด 50, 000 บาทไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลอีกต่อไปประกันจ่ายให้

“ ประกันอุบัติเหตุ 2 เด้งสำหรับวัยทำงาน” คุ้มครองอุบัติเหตุและหนี้สินค้างช่าระหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

“ ประกันภัย Motor Add On” ให้มนุษย์เงินเดือนซื้อประกันเพิ่มได้มีเงินชดเชยรายได้ขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุด 3, 000 บาทต่อวัน

“ ประกันมะเร็ง" โรคร้ายเกิดขึ้นได้เสมอเพื่อความไม่ประมาท ประกันมะเร็งสำหรับมนุษย์เงินเดือนเจอจ่ายจบคุ้มครองสูงสุด 5, 000, 000 บาท

“ ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย Home & Content” คุ้มครองอัคคีภัย น้ำท่วมภั ยธรรมชาติ รวมถึงให้ความคุ้มครองการโจรกรรม

ด้านดร. อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวว่าหลังการเปิดตัวโปรดักท์ซีรีย์ “ ประกันมนุษย์เงินเดือน " เมื่อปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทำให้เห็นว่าโปรดักท์นี้ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด แคมเปญ “ มนุษย์เงินเดือน MAY DAY” จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นยอดขายของโปรดักท์ประกันมนุษย์เงินเดือนโดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 2 นี้ ด้วยการต่อยอดคอนเซปต์แคมเปญจากจุดเริ่มต้นของการออกแบบโปรดักท์คือ นำผลการสำรวจพฤติกรรมความต้องการและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานมาพัฒนาเป็นความคุ้มครองและบริการเสริม ซึ่งพบว่าอุบัติเหตุของคนทำงาน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานยังคงเป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานรวมถึงตัวคนทำงานให้ความสำคัญเพราะส่งผลกระทบรอบด้านทั้งตนเอง ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ
“ เพราะเราเข้าใจว่า คนที่อยู่ในวัยทำงานส่วนใหญ่รับหน้าที่หลายบทบาทแต่บทบาทหนึ่งที่สำคัญคือการเป็นเสาหลักให้ครอบครัวต้องแบกทั้งภารกิจและหน้าที่ไว้มากมายเราจึงอยากให้ “ มนุษย์เงินเดือน MAY DAY” เป็นเสมือนตัวช่วยในการแบ่งเบาภาระ เพราะเหตุการณ์ไม่คาดคิดมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้เสมอแม้ในยามที่เราปฏิบัติงานดังนั้นความคุ้มครองสิทธิประโยชน์พิเศษต่าง ๆ จึงถูกออกแบบมาเพื่อคนทำงานและผู้ใช้แรงงานอย่างแท้จริง”

ด้านดร. นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวเสริมว่าในส่วนของกลยุทธ์การขายประกันมนุษย์เงินเดือนภายใต้แคมเปญ“ มนุษย์เงินเดือน MAY DAY” เพื่อตอกย้ำภาพของโบรคเกอร์ประกันที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาช่องทางการขายและบุกตลาดประกันออนไลน์เป็นเจ้าแรกๆดังนั้นสำหรับแคมเปญพิเศษ“ มนุษย์เงินเดือน MAY DAY” นี้จะเปิดให้บริการผ่านช่องทาง Line Official TQM Insurance Broker” แบบ One Stop Service สะดวกทั้งก่อนซื้อและบริการหลังการขายเพียงเข้าไปที่ไลน์ TQM Insurance Broker” พิมพ์คำว่า“ มนุษย์เงินเดือน” หรือคลิกที่ริชเมนูก็สามารถเลือกซื้อโปรดักท์ประกันมนุษย์เงินเดือนได้ทันใจ เป็นช่องทางที่ทุกคนเข้าถึงง่ายและครอบคลุมลูกค้าทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาลูกค้าให้ความสนใจมาใช้บริการออนไลน์จากทีคิวเอ็มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันลูกค้าในกลุ่มออฟไลน์ก็ยังคงสามารถใช้บริการได้ครบวงจรเช่นเดิมที่ โทร 1737


สำหรับสิทธิประโยชน์พิเศษของลูกค้าที่ซื้อประกันมนุษย์เงินเดือนภายใต้แคมเปญ“ มนุษย์เงินเดือน MAY DAY” ประกอบด้วยซื้อประกันรถยนต์มนุษย์เงินเดือนประเภท 1 รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 1,000 บาท และเพื่อตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือนที่ทำงานยุ่งจนไม่มีเวลาเมื่อซื้อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภทจะได้รับบริการทำธุระแทนคุณผ่าน Grab Taxi มูลค่า 500 บาท ทุกกรมธรรม์ และซื้อประกันภัยประเภทอื่น ๆ จะได้รับบัตร Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 300 บาท หมดเขตภายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้


ด้วยความห่วงใยผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศภายในแคมเปญ “ มนุษย์เงินเดือน MAY DAY” ทีคิวเอ็มและกรุงเทพประกันภัย มอบฟรีประกันอุบัติเหตุ 2 เท่าหรือ 200,000 บาท เฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้น โดยผู้ที่สนใจสามารถขอลงทะเบียนรับได้ที่ไลน์ “ TQM Insurance Broker” และสำหรับลูกค้าที่สนใจโปรดักท์ประกันมนุษย์เงินเดือนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อประกันได้ทุกช่องทางของทีคิวเอ็มที่ www.tqm.co.th, Facebook /Line Official “TQM Insurance Broker” โทร 1737 ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่สาขาทีคิวเอ็มทั่วประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

ปานตะวัน พิงคานนท์

: รายงาน/สุกัญญา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : TQM ปูพรหม 6 ปี (64-69) รายได้ทะยานสู่ 5 หมื่นลบ. ลุยจับมือพาร์ทเนอร์ เจาะตลาด CLMV

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ TQM เปิดเผยว่า...

CGS ร่วมกิจกรรมงาน “Broker Badminton Championship 2020”

CGS ร่วมกิจกรรมงาน “Broker Badminton Championship 2020”

COVID-19อาละวาด By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นCOVID-19อาละวาด ตอนนี้ แต่ละประเทศเฝ้าระวังกันเต็มที่ แม้แต่สหรัฐ โดย ปีเตอร์ มาร์คส ผู้

มัลติมีเดีย

หนูบิวมีเรื่องเมาส์ EP.4 : สงคราม สหรัฐ VS อิหร่าน

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/ #รู้ลึก #รู้จริง #คลุกวงในสไตล์กล้วยๆ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้