Today’s NEWS FEED

News Feed

*NOBLE ร่วง2.48% หลัง ตลท. ปลด H แจ้งธงชัย บุศราพันธ์ ซื้อBigLot 23.32%

170

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (25 เมษายน 2562)--------ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหว ราคาหุ้น บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) NOBLE พบว่าปรับตัวลดลงทันทีที่เปิดการซื้อขายภาคบ่ายวันนี้ หลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปลดเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ NOBLE ตั้งแต่รอบบ่ายของวันที่25 เม.ย. 2562 หลังเปิดเผยสารสนเทศสำคัญแล้ว


ทั้งนี้ นายวิงค์ เฉิง เชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) NOBLE เปิดเผยว่าบริษัทฯ” ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกบการทำรายการBig Lot หลายรายการ โดยการทํารายการดังกล่าวส่งผลให้โครงสร้างการถือห้นของผู้ถือห้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปสรุปได้ดงนี้

1. nCrowne Pte. Ltd. ขายหุ้นออก 1.20% ส่งผลให้หลังทำรายการเหลือสัดส่วนการถือหุ้น 23.70% จากก่อนการซื้อขายหุ้นที่มีสัดส่วนถือหุ้นอยู่ที่ 24.90%
2. นายธงชัย บุศราพันธ์ ซื้อหุ้น23.32% ส่งผลให้หลังทำรายการมีสัดส่วนการถือหุ้น 23.32% จากก่อนการซื้อขายหุ้นที่มีสัดส่วนถือหุ้นอยู่ที่ 0.00%
3.นายกิตติ ธนากิจอำนวย ขายหุ้นออก 29.61% ส่งผลให้หลังทำรายการเหลือสัดส่วนการถือหุ้น 18.86% จากก่อนการซื้อขายหุ้นที่มีสัดส่วนถือหุ้นอยู่ที่ 48.46%

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นที่ทํารายการว่า การซือขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามนยประกาศคณะกรรมการกำกบตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลกเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ (รวมทงทั้งได้แก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดําเนินการเรียกให้มีการประชุมเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารโดยด่วนวันนี้และบริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งมติการประชุมให้ท่านทราบตามข้อกําหนดของตลาดหลกทรัพย์โดยเร็วต่อไป

 

ณ เวลา 14.35 น. ราคาหุ้น NOBLE อยู่ที่ 16 บาท ลดลง 0.10 บาท หรือ 0.62% มูลค่ากาณซื้อขาย 1.58 พันล้านบาท

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews : PTT กำไรปีหมูทรุด 22.3% โบรกฯส่อง Q1/63 ไร้วี่แววฟื้นตัว

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า บริษัทฯขอรายงานผลประกอบการปี 2562 โดยบริษัทฯมีกำไรสุทธิ ในปี 2562 มีจำนวน

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) PRM เยือนสำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) PRM เยือนสำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) SORKON เยือนสำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) SORKON เยือนสำนักข่าวหุ้นอินไซด์

มัลติมีเดีย

หนูบิวมีเรื่องเมาส์ EP.4 : สงคราม สหรัฐ VS อิหร่าน

ติดตามข่าววงการหุ้น News feed แบบเรียลไทม์ได้แล้วที่ http://www.hooninside.com/ #รู้ลึก #รู้จริง #คลุกวงในสไตล์กล้วยๆ

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้