Today’s NEWS FEED

News Feed

B เผยได้รับคืนเงินต้น 150 ลบ. พร้อมดอกเบี้ย ก่อนกำหนดระยะเวลา จาก 'สุเมธ ฐิติภูรี'

271

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (19 เมษายน 2562)----นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บี จีสติกส์ จํากัด (มหาชน) หรือ B เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บี จีสติกส์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ได้มีมติให้บริษัทสามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน อันได้แก่ นายสุเมธ ฐิติภูรี จํานวน 150,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน โดยผู้กู้ต้องชําระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 และ มีนาคม 2562) ซึ่งผู้กู้ตกลงค้ําประกันเงินกู้ดังกล่าวในรูปแบบหลักทรัพย์เป็นหุ้นสามัญของ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) จดแจ้งจํานําให้กับบริษัท

ทั้งนี้ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ผู้กู้ได้ขอขยายระยะเวลาการคืนเงินต้นจํานวน 150,000,000 บาท โดยเงื่อนไขการ ประกันต่างๆ รวมถึงดอกเบี้ยขยายไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 นั้น

บัดนี้ บริษัทได้รับชําระคืนเงินต้น จํานวน 150,000,000 บาท และดอกเบี้ย (31/3/2552 - 18/4/2552) เป็นเงิน จํานวน 1,187,500 บาท ในวันที่ 18 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นการชําระคืนก่อนกําหนดระยะเวลาที่ขอขยาย
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผย สารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2553 บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องรายงาน ความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับชําระดอกเบี้ยด้วย

ธาราทิพย์ พิพัฒน์

: รายงาน/สุกัญญา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

อาการ By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองเห็น ราคาหุ้น แล้ว หลายๆตัว มันฟ้อง อนาคต บรรยายไม่ออก ไม่ถูกเหมือนกัน แรงขาย ขายแบบไม่ได

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : ดัชนีค่าการกลั่นบอกถึงอะไร และสัมพันธ์ยังไงกับหุ้นโรงกลั่น TOP PTTGC ESSO SPRC IRPC?

ในขณะที่หุ้นน้ำมันอย่างPTT หรือPTTEPจะสัมพันธ์กับการขึ้นลงของน้ำมันดิบ แต่หุ้นอย่างTOP PTTGC ESSO SPRC IRPCจะสัมพันธ์

ต้องระวัง By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม เกิดเป็นนักลงทุน ต้องระวัง ทุกฝีก้าว การลงทุนในตลาดหุ้นตอนนี้ มีความเสี่ยงซุกซ่อนตลอด กับระเบิดเต็มไปด้วย มิ

มัลติมีเดีย

SKY แจกความสดใส โดยคุณสิทธิเดช มัยลาภ

HooninsideTalk : สัมภาษณ์พิเศษ คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด มหาชน (SKY)

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้