Today’s NEWS FEED

สัมภาษณ์/รายงานพิเศษ

รายงานพิเศษ : “GUNKUL” ตั้งผู้บริหารระดับสูง 6 สายงาน นำทัพปรับโฉมองค์กร โตแบบไร้ขีดจำกัด

3,898

 

รายงานพิเศษ : “GUNKUL” ตั้งผู้บริหารระดับสูง 6 สายงาน นำทัพปรับโฉมองค์กร โตแบบไร้ขีดจำกัด

 

 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL  ปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากล พร้อมแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 6 สายงานหลัก ภายใต้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อเสริมศักยภาพให้องค์กรเติบโตแบบไร้ขีดจำกัด ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจที่ได้วางไว้  ภายใต้การกุมบังเหียนของ "โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์"  ประธานบริษัท  

 

ความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นที่น่าจับตามมอง เพราะผู้บริหารระดับสูงจะทำหน้าที่ดูแลบริหารงานเชิงกลยุทธ์และด้านปฏิบัติการของธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มบริษัทฯ  เพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพการบริหารและสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันทางธุรกิจ  และให้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ กลุ่มบริษัทฯ GUNKUL มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

 

 

เริ่มต้นจากการเปิดตัวผู้บริหารไฟแรง อย่าง "ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย" กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นับเป็นลูกหม้อและมืออาชีพคนแรกที่ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ในฐานะนักขับเคลื่อนกลยุทธ์ และผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรที่เติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจากผลงานที่ผ่านมากว่า 16 ปี    นับเป็นสิ่งรับประกันการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในองค์กรครั้งนี้อย่างเต็มภาคภูมิ    โดย ดร.สมบูรณ์  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขา Industrial management จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผ่านการอบรมหลักสูตรสำคัญ อาทิ ปปร., วตท. , บยส., TEPCoT., และอยู่ในระหว่างศึกษาในหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร  

 

 

ส่วนงานด้านธุรกิจพลังงานทั้งในและต่างประเทศ ได้แต่งตั้งให้ "ดร.พงษ์สกร ดำเนิน" เข้ามาดูแลโดยรับตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานธุรกิจพลังงาน  กำกับดูแลงานด้านธุรกิจพลังงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำลังการผลิต 1,000 MW  งานก่อสร้างและการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า  รวมถึงการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ และมุ่งหาพันธมิตรในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

 

โดย "ดร.พงษ์สกร" สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาพลังงานทดแทน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร, ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยฮานโนเวอร์ ประเทศเยอรมันนี และปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจพลังงานทดแทนมากว่า 10 ปี เป็นผู้บุกเบิกการนำเข้าและติดตั้งกังหันลม MW class ชุดแรกของประเทศไทย   และริเริ่มทำธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในยุคแรกเริ่ม ตั้งแต่ปี 2551 มีประสบการณ์เด้านการลงทุน พัฒนาโครงการ และการเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศ  เพื่อขยายการเติบโตขององค์กรอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

 

 

เมื่อต้องก้าวสู่ Tech Company ตอบโจทย์ในยุค Energy Disruption จึงได้แต่งตั้งให้ "นฤชล ดํารงปิยวุฒิ์" เป็น ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานกลยุทธ์การลงทุนและนวัตกรรม ดูแลธุรกิจการลงทุนของบริษัทและธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนธุรกิจพาณิชย์ ธุรกิจรีเทล ธุรกิจแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ดิจิทัลโซลูชั่นส์ และธุรกิจการบริหารจัดการด้านพลังงานสําหรับ Smart Community และ Smart City เพื่อขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ Tech Company ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความท้าทายในยุค Energy Disruption ได้อย่างเต็มรูปแบบ และก้าวขึ้นเป็นผู้นำ Thailand's Energy Trendsetter

 

จากประสบการณ์ "นฤชล" สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ (MBA) จาก วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยบอสตัน, ปริญญาโทการบริหารสาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กํากับดูแลสายงานกลยุทธการลงทุนและพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ มีบทบาทโดดเด่นในฐานะผู้นํารุ่นใหม่ที่สร้างผลงานให้กับองค์กรมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 8 ปี โดยมีรางวัลการันตีความสามารถที่น่าภาคภูมิใจมากมาย อาทิ Women in Power Award (WiP) 2020 จากองค์กรนานาชาติ IEEE Power & Energy Society, บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 และในปี 2564 ได้รับรางวัลสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น สถานประกอบการขนาดใหญ่ จากกระทรวงแรงงานเนื่องในวันสตรีสากล

 

 

นอกจากนี้ "ชัยศิริ วัฒนชาญณรงค์" ยังได้ขึ้นเป็น ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายงานก่อสร้าง และ Turnkey ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า 23 ปี ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบสายส่ง สถานีไฟฟ้าแรงสูง ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และ ระบบไฟฟ้าใต้ดิน ระบบไฟฟ้าเหนือดิน และโครงข่ายสื่อสารใต้ดินของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Microgrid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เป็นโครงการแรกของปรเทศ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พร้อมระบบกักเก็บพลังงานโดยแบตเตอรรี่ (Battery Energy Storage system) ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการของผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น และมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น โดยดำเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท ฟิวเจอร์ อิเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด หรือ FEC บริษัทลูกที่ถือหุ้นโดย GPD ทั้งหมด

 

ที่ผ่านมา"ชัยศิริ"สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร ผ่านการอบรมหลักสูตรสำคัญ อาทิ LSP, ปรม., มหานคร, และอยู่ในระหว่างศึกษาในหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) จากสถาบันพระปกเกล้า

 

ปัจจุบันบริษัทฯมีศักยภาพในการก่อสร้างระบบไฟฟ้า ตั้งแต่ 22 kv จนถึง 500 kv โดยบริษัทฯได้เข้าร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าธุรกิจใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา และการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ อาทิ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง แผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันมีการขยายตัวกว่าปีละ 60,000 ล้านบาท

 

 

ถึงแม้กลุ่มบริษัท GUNKUL จะขยายเครือข่ายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงานทดแทน รวมถึงภาคการก่อสร้าง แต่ธุรกิจที่ถือเป็นธุรกิจแรกเริ่ม อย่างเทรดดิ้งยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากประสบการณ์การทำงานในธุรกิจด้านผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าแรงสูงมากว่า 20 ปี ของ "อารีวรรณ เฉลิมแดน" จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็น ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง  รับผิดชอบงานธุรกิจด้านผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า แรงดันกลาง และแรงดันสูง เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ใช้ไฟและการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ   ตอบสนองต่อการขยายตัวของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ  ด้วยการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีในการวิจัยพัฒนาผลิตอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน  พร้อมทั้งร่วมหาพันธมิตร  เพื่อขับเคลื่อน GUNKUL  เป็นผู้นำในการผลิต Smart Power Equipment เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต    ซึ่งนางอารีวรรณ สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และปริญญาตรี สาขาบริหารการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

 

 

และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการปรับมาตรฐานบัญชีใหม่ อีกทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายให้ทันสมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสำคัญของเศรษฐกิจโลกยุค New Normal & Digital Transformation  "ฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง" จึงถูกแต่งตั้งให้เป็น ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานกลุ่มการเงินและบัญชี (Chief Financial Officer) มีบทบาทหลักในด้านบริหารการเงิน ควบคุมดูแลงานด้านบัญชี ตลอดจนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นส่วนงานที่มีความสำคัญและท้าทายของ GUNKUL เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง ภายใต้ต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ

 

"ฐิติพงศ์" สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (Sasin Graduate Institute of Business Administration) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และเศรษฐศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) จากสถาบันพระปกเกล้า ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 20 ปี ในด้านการเงิน การธนาคาร และการลงทุนต่างประเทศ และเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่สร้างผลงานอย่างโดดเด่นตลอดระยะเวลากว่า 7 ปีที่ร่วมงานกับ GUNKUL ได้นำความรู้และความสามารถในการใช้เครื่องมือทางการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงและลดต้นทุน รวมถึงมีประสบการณ์การระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาวมาแล้วกว่า 50,000 ล้านบาท

 

 

ปิดท้ายที่ "ธีรภาพ ปัญญาสาคร" ที่ถูกแต่งตั้งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานสนับสนุนธุรกิจ  กำกับดูแลสายงานสนับสนุนซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกฏหมาย และฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จาก University of Illinois at Urbana-Champaign และปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตแห่งเนติบัณฑิตยสภา มีประสบการณ์กว่า 20 ปี  เคยดำรงตำแหน่งพาร์ทเนอร์ในสำนักงานกฏหมายระหว่างประเทศอันดับหนึ่งของเมืองไทย ที่ได้รับการยอมรับโดยองค์กรวิชาชีพระหว่างประเทศ   และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Project & Energy จาก Chambers Asia-Pacific เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน 3 ปี   

 

ทั้งนี้ "ธีรภาพ"เป็นหนึ่งในกุนซือหลักที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันการพัฒนาและการเจริญเติบโตขององค์กรเพื่อก้าวไปสู่มาตราฐานระดับสากล  รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่กำหนดไว้

 

นับเป็นความท้าทายของ บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง  (GUNKUL) กับผู้นำทัพคนใหม่ภายใต้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน 6 สายงานหลัก เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากล  ที่จะทำให้ศักยภาพองค์กรเติบโตแบบไร้ขีดจำกัด  ตอบสนองกลยุทธ์การเติบโตแบบก้าวกระโดด  และตอบรับกับเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลของทศวรรษนี้ 

 

*************************

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

“PTG” มอบน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลสนาม จ.พระนครศรีอยุธยา

“PTG” มอบน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลสนาม จ.พระนครศรีอยุธยา

SET รูดตามหุ้นโลก By: แม่มดน้อย

ทั่วโลก กังวลเงินเฟ้อ ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง คืนนี้ จับตาการรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐ เพราะหากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้