Today’s NEWS FEED

กิจกรรม

กิจกรรม CHO ชีพจรลงเท้า

1,150

CHO ชีพจรลงเท้า
"สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย" หรือ เสี่ยจิง บิ๊กบอส บมจ.ช.ทวี ดอลลาเซียน ชีพจรลงเท้า เดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไม่ได้หยุด ทั้งไปทำงานและหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติม ล่าสุดมีข่าวแว่วมาว่าบินไปดูงานถึงต่างประเทศ แถมพรายแอบกระซิบว่าเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราที่แนวโน้ม อุตสาหกรรมกำลังเติบโตอย่างมากด้วย ท่าทางว่างานนี้ CHO จะมีงานใหญ่อีกแล้ววววจ้า

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้