Today’s NEWS FEED

กิจกรรม

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม

1,861

“ปัจฉิมนิเทศ: บัณฑิตยุคใหม่ ใส่ใจการเงิน” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวนรวมกว่า 1,400 คน มุ่งสร้างแนวคิดการวางแผนการเงินและการลงทุนให้กับเยาวชนก่อนก้าวสู่ชีวิตวัยทำงาน และเตรียมความพร้อมในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต โดยกิจกรรมเน้นกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

บทความล่าสุด

มีลง มีขึ้น By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุ้น มีลงก็มีขึ้น ภาคเช้าวันนี้หุ้นไทย ดีดตัวขึ้นมาเหนือ 1300 จุด ....

"NER" อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

"NER" อบรม ANTI-CORRUPTION เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

มัลติมีเดีย

Hooninside Talk : ถึงเวลา..NAM

Hooninside Talk : ถึงเวลา..NAM

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้