Today’s NEWS FEED

กิจกรรม

PTG ตอกย้ำกิจกรรม CSR ลุยสานต่อโครงการ “พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน” ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีให้“อยู่ดีมีสุข”

1,534

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (5 กุมภาพันธ์ 2567)--------บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) ร่วมกับบริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) โรงบรรจุก๊าซหุงต้มพีทีกบินทร์บุรี และสถานีบริการน้ำมันพีที นำพนักงานกว่า 50 คน เดินหน้าจัดกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ "พีที ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน" เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ รับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี กว่า 600 คน ให้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม และให้ “อยู่ดีมีสุข” ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG กล่าวถึงการจัดกิจกรรม CSR ครั้งนี้ว่า PTG ดำเนินธุรกิจและเติบโตคู่กับคนไทยมากว่า 35 ปี บริษัทฯ มีความตระหนักดีในการให้ความช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทฯดำเนินกิจการอยู่ ซึ่งกิจกรรม CSR ครั้งนี้จัดในพื้นที่ชุมชนรอบๆ โรงบรรจุก๊าซหุงต้มพีทีของบริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ รวมถึงสถานีบริการน้ำมันพีทีในอำเภอกบินทร์บุรี ซึ่งการที่เราอยู่ร่วมกับชุมชน จึงมีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน ภายใต้ โครงการ “พีที ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน”

 

สำหรับกิจกรรมหลักคือโครงการ“พีที ชุมชนตาสว่าง” กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยพัฒนาด้าน ความ เป็นอยู่ ของคนในชุมชน โดยการบริการวัดสายตาประกอบแว่น และให้ความรู้เรื่องดวงตากับผู้สูง อายุ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้มอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุไปแล้วกว่า 4,300 คน และที่ตำบลกบินทร์จะเพิ่มอีกจำนวน 400 คน เพื่อให้ทุกท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำ วันอย่างยั่งยืน

 

นอกจากนี้บริษัทฯยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลกบินทร์ จำนวน 10 สถานศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 40 ทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท และมอบทุนการศึกษาบุตรและธิดาของพนักงานเรียนดีแต่ขาด แคลนทุนทรัพย์ อีกจำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา กล่องปฐมพยาบาล พร้อมพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อให้น้องๆ นำไปใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ทั้ง 10 สถานศึกษาสนับสนุนจินตนาการของน้องๆ ด้วยการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีให้หัวข้อ “เด็กรุ่นใหม่ ก้าวไกลไปกับ พีที” เพื่อให้น้องๆได้นำศักยภาพของตัวเอง มาแสดงความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอย่างเปิดกว้าง สนับสนุนชุดคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนกับเด็กและเยาวชน โรงเรียนวัดโคกป่าแพง จำนวน 10 เครื่อง และปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล พร้อมสนับสนุนชุดโต๊ะม้านั่งจำนวน 2 ชุด เพื่อให้น้องๆนักเรียน โรงเรียนวัดโคกป่าแพงได้ใช้ประโยชน์อีกทั้งยังได้ส่งเสริมทางด้านสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนโภชนาการน้องๆ โดยการมอบแปลงผักสวนครัวเพื่อน้อง พร้อมร่วมกันปลูกผักสวนครัว ไม้กินได้ ให้กับโรงเรียนวัดโคกป่าแพง เพื่อให้น้องๆ ได้นำมาประกอบอาหารกลางวันในอนาคตรวมถึงจัดกิจกรรมต้นไม้แลกยิ้ม โดยมอบต้นไม้กินได้ กว่า 300 ต้น เพื่อให้ชาวบ้านได้นำต้นไม้ กลับไปปลูกที่บ้านต่อไป พร้อมลงพื้นที่ปลูกป่าสร้างปอด เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ณ พื้นที่สาธารณะหนองพังงาย ตำบลกบินทร์ รวมจำนวนกว่า 200 ต้น พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดกว่า 3,500 ตัว เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถจับไปรับประทานและสร้างรายได้เพื่อดำรงชีวิต ในครั้งนี้ PT ยังได้นำอาสาสมัคร Gen Z จากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาร่วมกิจกรรม PT พี่อาสา สอนน้องเรียน พาน้องเล่น PT Gen Z English Fun เสริมสร้างความรู้สอดแทรกกิจกรรมนันทนา การภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ และสร้างสีสันกับเพลงเพราะๆกับกิจกรรม PTGen Z Music Concert ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งงาน


ที่สำคัญการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ PT ยังได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ของคนในชุมชน ด้วยการจัดอบรมการขับขี่ปลอดภัยให้กับชาว บ้านในตำบลกบินทร์ โดยวิทยากรด้านการจราจรพร้อมแจกหมวกกันน็อคให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้ขับขี่อย่างถูกกฎจราจรและปลอดภัยอีกด้วยและ PT ยังใส่ใจความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนแบบทุกมิติ โดยได้ไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบของอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน จำนวน 10 ราย และเติมเต็มความสุข ด้วยกิจกรรมสันทนาการให้กับชาวบ้านและน้องๆ เพื่อส่งต่อความสุขและรอยยิ้ม รวมถึงมอบของอุปโภคบริโภค และอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานให้ทุกคนได้อิ่มท้องตลอดงานนับตั้งแต่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามความจำเป็นในหลากหลายด้านเพื่อบรรเทาทุกข์ และช่วยส่ง เสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม โดยยึดหลัก PT สร้างสุข สุขกาย สุขใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง “อยู่ดีมีสุข

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

FTI จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผถห.อนุมัติจ่ายปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น

FTI จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผถห.อนุมัติจ่ายปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น

ได้เวลาซื้อหุ้น By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นหุ้นตก หุ้นร่วง ณ จุด นี้ ด้วยข่าวอิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน.. ขอมองต่าง

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้