Today’s NEWS FEED

กิจกรรม

แอตลาส เอ็นเนอยี ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทยประจำปี 2566 (ปีที่ 21) และเป็นองค์กรต้นแบบที่ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล

1,469

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (7 ธันวาคม 2566)-------บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ผู้ค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ภายใต้ พรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 หรือ ผู้จัดจำหน่ายก๊าซหุงต้มพีที นำโดยนายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย รางวัลในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ภาคการค้าและบริการ จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักจรรยาบรรณ ให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธา แก่สังคม และภาคธุรกิจไทย รวมถึงภาคธุรกิจในต่างประเทศอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น จัดโดย หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เป็นการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นประจำปี 2566 เป็นปีที่ 21

 

 โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการยึดมั่นในหลักการทำธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณตามหลักเกณฑ์ของหอการค้าไทยให้ความสนใจสมัครเข้าร่วม "โครงการจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย" จำนวนกว่า 70 บริษัท และได้รับรางวัล จำนวน 30 บริษัท พร้อมกันนี้ ยังมีบริษัทเข้ารับเข็มชมรมจรรยาบรรณ จำนวน  23 บริษัท ที่ได้ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นต้นแบบธุรกิจที่ดี เป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกหอการค้าไทยและผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ติดฝน ติดหุ้น By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง แบบคนสู้ชีวิต ตอนนี้ติดเพลงดัง ติดฝน ของหลานสาว ยังไม่พอ ติดหุ้น ดอยหุ้น ...สรุป 2 เดือนแรกของ...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้