Today’s NEWS FEED

กิจกรรม

UBE Group จัดกิจกรรม UBE CARE ฮ่วมใจถวายเทียนพรรษา ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น ปีที่ 12

2,642

น.ส. สุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ ยูบีอี และบริษัทในเครือ (กลาง) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย นำทีมผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกในชุมชนรอบโรงงาน ร่วมสืบสานงานบุญประเพณีแห่งพลังศรัทธา ด้วยการถวายเทียนพรรษาแก่วัดในบริเวณรอบโรงงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร ราธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ วัดป่าดอนยู อ.นาเยีย วัดแก่งอำนวยวนาราม อ.พิบูลมังสาหาร และวัดท่าช้างน้อย อ.สว่างวีระวงศ์ จ. อุบลราชธานี

 

กิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการหลัก UBE CARE เราดูแล…เราใส่ใจ” ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท ในการก้าวสู่การเป็นองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ดูแลและใส่ใจครบทุกมิติ ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับกิจการที่ดีขององค์กร โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของการใส่ใจในด้านสังคม ด้วยการร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีประจำถิ่น ซึ่งได้ให้การสนับสนุนเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 แล้ว นอกเหนือจากการถวายเทียนพรรษา ยูบีอีและบริษัทในเครือ ยังร่วมสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดงานแห่เทียนพรรษา จ. อุบลราชธานี รวมถึงสนับสนุนช่างทำต้นเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษาท้องถิ่นประจำ อ.นาเยีย และ อ. สว่างวีระวงศ์ เพื่อช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบสานประเพณีให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ติดฝน ติดหุ้น By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง แบบคนสู้ชีวิต ตอนนี้ติดเพลงดัง ติดฝน ของหลานสาว ยังไม่พอ ติดหุ้น ดอยหุ้น ...สรุป 2 เดือนแรกของ...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้