Today’s NEWS FEED

กิจกรรม

รมว.ไอซีที เปิดการสัมมนาประชาคมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

2,240

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาประชาคมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประเทศไทยกับการกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อรับมือภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” ณ ห้องกินรี โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ   การจัดสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้มีโอกาสแสดงความเห็น นำเสนอประเด็นที่สำคัญ รวมทั้งแนวทางแก้ไข ในการจัดทำกรอบนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ซึ่งกรอบนโยบายนี้จะนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ ตลอดจนเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัยในทุกภาคส่วน
 
 

บทความล่าสุด

โรยรา By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นความโรยราของ ดัชนีตลาดหุ้นไทย แล้ว ก็ต้องหาปุ๋ยวิเศษ มาใส่ มาเติม แต่ปุ๋ยวิเศษ....

มัลติมีเดีย

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้