Today’s NEWS FEED

กิจกรรม

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเครือบางปะกอก โรงพยาบาลเครือปิยะเวท”

3,126

 

กีรติ โกสีย์เจริญ  ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและการเงิน และหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 1,500,000 บาท แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเครือบางปะกอก โรงพยาบาลเครือปิยะเวท เพื่อนำไปสมทบทุนการก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม และอุปกรณ์รักษาผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 5 เครื่องให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน โดยมี อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสมทบทุนผ่านองค์กร หน่วยงาน และมูลนิธิต่างๆ ต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากสถานการณ์ของโควิด-19

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้