Today’s NEWS FEED

กิจกรรม

ITEL พลิกวิกฤติ COVID-19 ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจจัดเต็มโครงข่ายรองรับ Work From Home พร้อมเดินหน้าลุยงาน 5G ปรับกลยุทธ์เน้นสวัสดิภาพของลูกค้าและพนักงาน

422


           สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 30 มีนาคม 2563 ) ----- บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ปรับกลยุทธ์พร้อมรับมือ COVID-19 ยืนยันสถานการณ์การเเพร่ระบาดของ COVID-19 ทางบริษัทฯ  ยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ยืนยันตั้งเป้ารายได้ 2,400 ล้านบาท และเตรียมเดินหน้าหารือกับลูกค้าและพันธมิตร เพื่อตอบโจทย์ออเดอร์ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเต็มโครงข่ายให้ลูกค้าสามารถ Work From Home ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


    นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เปิดเผยว่า    “ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ประเมินว่าบริษัทไม่ได้รับผลกระทบ โดยบริษัทฯ เองได้มีมาตรการรับมือ และติดตามประเมินความเสี่ยงในทุกๆ ด้านอย่างใกล้ชิด ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น  การเข้าพบลูกค้า บริษัทฯจะเปลี่ยนแนวทางเป็นการหารือทางโทรศัพท์ หรือติดต่อทาง Video Conference เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ทั้งกับพนักงานบริษัทฯ และกับลูกค้าของบริษัทฯ  เช่นเดียวกับพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแนวทางการเข้าเสนอขายบริการและการประชุม เป็นการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ในส่วนของการดำเนินงาน เนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องดูแลและให้บริการด้านการติดตั้งบริการ รวมถึงดูแลซ่อมบำรุงเพื่อให้การใช้งานของลูกค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพสูงสุด  บริษัทฯได้จัดเตรียมทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำงานสลับกันตามความเหมาะสมและแยกพื้นที่ในการทำงานเพื่อลดการข้ามพื้นที่ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงทำให้เกิดการแพร่ระบาดระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ด้วยแนวทางดังกล่าว บริษัทฯ ยังสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงและยึดมั่นใน SLA ที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าโดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆ อย่างไรก็ตาม สำหรับงานภาครัฐยังคงมีการขยายตัวและมีการส่งมอบงานตามแผน ส่วนโครงการใหม่ๆ ของภาครัฐที่บริษัทฯ มีความสนใจก็ได้เตรียมความพร้อมหากมีการประกาศให้เข้าร่วมประมูลงาน”


    โดยในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ พร้อมยืนหยัดที่จะดูแลลูกค้าให้สามารถใช้งานได้อย่างไม่สะดุดและมีเสถียรภาพสูงสุดในทุกกรณี โดยบริษัทฯ พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายให้กับลูกค้าทุกรายของบริษัทฯ โดยเบื้องต้นบริษัทฯ พิจารณาที่จะเพิ่มขนาดช่องสัญญาณให้กับลูกค้าทุกรายมากขึ้นเป็น 2  เท่าเพื่อรองรับปริมาณการใช้งานอันอาจจะเกิดสูงขึ้น และรองรับการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) ซึ่งอาจจะเกิดการเข้าใช้งานพร้อมๆ กันส่งผลให้การทำงานผ่านระบบออนไลน์เกิดเป็นคอขวด ทั้งนี้การเพิ่มขนาดช่องสัญญาณจะช่วยให้ลูกค้าเบาใจในเรื่องของคอขวดไปได้   อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ส่งกระทบไม่มากในการเดินหน้าลุยงาน 5G ตามแผน ซึ่งบริษัทฯ ยังคงลุยหารือพันธมิตรอย่างต่อเนื่องหลังโมบายโอเปอร์เรเตอร์แต่ละแห่งเข้าสู่โหมดการลงทุนหลังการประมูลคลื่นความถี่ในการให้บริการ 5G


    ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีความห่วงใยในสุขภาพของพนักงานและตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในองค์กรอยู่เสมอ เพราะบุคลากรภายในองค์กรจะมีส่วนในการขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมที่จะเฝ้าระวังและสื่อสารกับพนักงานในสังกัดของตนเอง โดยเป็นกลุ่มที่มีอำนาจตัดสินใจและดำเนินการและสั่งการได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เตรียมความพร้อมในกรณีต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีการซักซ้อมเพื่อวิเคราะห์หาจุดที่สามารถปรับปรุงได้ เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องบังคับใช้แผนสำรองทางธุรกิจ (BCP) โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญถึง 1. การแยกผู้ปฏิบัติงานออกเป็น 3 กลุ่มและทำงานสลับวันกันตามความเหมาะสม เช่น 14 วันเพื่อให้สามารถคัดแยกผู้ต้องสงสัยหรือติดเชื่อไวรัสดังกล่าวออกจากกลุ่มหลัก ได้อย่างชัดเจน และยังสามารถมีทีมงานกลุ่มอื่นทำงานทดแทนได้ 2. กระจายบุคลากรของบริษัทฯ ไปประจำตามจุดและพื้นที่ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากผู้ปฏิบัติงานรวมกันอยู่จุดใดจุดหนึ่ง 3.จัดเตรียมและจัดหาอุปกรณ์ IT ที่จะช่วยให้การทำงานสามารถทำได้จากทุกๆที่ในทุกๆ ระบบ เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้ทุกมาตรการที่ดำเนินการไปนั้นคำนึงถึงลูกค้าและพนักงานของบริษัทฯ โดยมุ่งหวังที่จะให้การบริการดำเนินการต่อไปได้อย่างไม่สะดุดในทุกกรณี หรือสามารถดำเนินการได้ทันทีหากมีเหตุฉุกเฉินใดๆ เกิดขึ้น


    อีกทั้งจากสถานการณ์ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐนั้น บริษัท  อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด มหาชน พร้อมยืนหยัดที่จะร่วมกันต่อสู้และฝ่าฟันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด 19 นี้ไปกับลูกค้าและพนักงานของเรา โดยตั้งเป้าที่จะดูแลพนักงานของบริษัทฯ ให้ปลอดภัยและสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้สามารถดูแลบริการที่ได้ให้สัญญากับลูกค้าของบริษัทฯ เอาไว้ และรักษามาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ ทำให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างไม่สะดุดแม้ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ อีกทั้งความเป็นห่วงที่รัฐบาลได้ออกประกาศ พรก. ฉุกเฉินออกมานั้น บริษัทฯ ได้น้อมรับและนำมาปฏิบัติ โดยจะยึดและดำเนินการตามกรอบที่สามารถปฏิบัติได้ไม่กระทบต่อกฎหมายและคุณภาพการให้บริการและรวมถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้าและคู่ค้าเป็นสำคัญ


    นายณัฐนัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า สถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราว แต่มั่นใจว่า ความต้องการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานของลูกค้า จะพลิกกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว หลังจากสถานการณ์คลี่คลายลง”

 

 

นวพร เชื้อเมืองพาน

: เรียบเรียง โทร : 02-276-5976 อีเมล์ : reporter@hooninside.com ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ :สอนวิธีจับทาง รู้ทันเกมเจ้ามือหุ้น

-ทำไมข่าวม็อบสหรัฐไม่มีผลต่อหุ้น -สอนวิธีรู้ทันเจ้ามือเก็บหุ้น ลากหุ้น ขายหุ้น เพื่อพวกเราจะได้เลิกเม่า เลิกขายหมู ตกรถ

Fund Flow เข้า By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม เดือน มิ.ย. ต่างชาติ ซื้อหุ้น 2 วัน รวม 3,483.44 ล้านบาท สถาบันในประเทศ ซื้อสุทธิ2,448.03 ล้านบาท พอร์ต

HotNews : NER ออเดอร์จีนทะลัก-ปิดดีลลูกค้าใหม่ 2 ราย ดันผลงาน H2/63 สวย ทั้งปีโกยรายได้ 1.7 หมื่นลบ.

ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ บิ๊กบอส NER มั่นใจผลงาน H2/63 ปรับตัวดีขึ้น หลังจีนกลับมามีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น-คว้าลูกค้าใหม่...

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้