Home > News Feed
     ร.พ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มอบโล่ พลเมืองดี ช่วยชีวิตคนจมน้ำและไฟฟ้าช็อต ก่อนถึงมือหมอ    โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มอบโล่ 7 พลเมืองดี ช่วยชีวิตคนจมน้ำและไฟฟ้าช็อต ก่อนถึงมือหมอ
        (21 มิ.ย.55) ที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 3 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อ.เมือง จ.ชุมพร นายพินิจ เจริญพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่ (ACLS Provider Course) โดยมี พ.ต.อ.นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย และ นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ให้การต้อนรับ ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ในการจัดซื้อหุ่นฝึก จำนวน 4 ชุด ด้วย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้เป็นประธาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พลเมืองดี 7 ราย ที่ช่วยปั๊มหัวใจผู้ป่วยก่อนนำส่งแพทย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตภายใต้สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งในจำนวนนี้ มี นายวิฑูรย์ หงส์ทอง นายช่างไฟฟ้าสื่อสารชำนาญงาน สถานีวิทยุกระจายเสียแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร ที่ช่วยปั๊มหัวใจ นายอำนาจ จันทร์ประณต วัย 28 ปี เพื่อนร่วมงาน ที่ถูกไฟฟ้าช็อตขณะปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา พร้อมมอบโล่ให้โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์อีก 1 โล่ในฐานะที่ดำเนินการจัดทำโครงการจนประสบความสำเร็จ

     
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชุมพร(สวท.)   Rewriter : วรรณวิไล สนิทผล / สนข.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

    
วันที่ : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555