Home > News Feed
    กระทรวงแรงงาน กำชับเจ้าหน้าที่ปราบปรามแรงงานต่างด้าวเถื่อนด้วยความรอบคอบ


ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับเจ้าหน้าที่ปราบปรามจับกุมแรงงานต่างด้าวเถื่อนด้วยความรอบคอบ รัดกุม ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
นางนฤมล ธารดำรง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของคณะทำงานตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน หรือ ศป.รต.จำนวน 120 คน ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ที่ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ชุดเฉพาะกิจ ศป.รต. เกิดจากนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ตั้งขึ้นในการป้องกัน สกัดกั้นการลักลอบเข้ามาทำงานของแรงงานต่างด้าวรายใหม่ รวมไปถึงการดำเนินคดีกับแรงงานต่างด้าว และขยายผลไปยังกลุ่มนายทุนที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายแรงงานต่างด้าว เนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะไม่อยากให้ประเทศไทยถูกกล่าวหาว่ามีการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังย้ำเตือนให้ชุดเฉพาะกิจ ศป.รต. ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ รัดกุม ภายใต้กรอบกฏหมาย และปฏิบัติกับแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นธรรมและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ด้าน นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ตั้งแต่เปิดศูนย์ ศป.รต.ในวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา สามารถจับกุมนายจ้างที่ลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย รวมทั่วประเทศ 6 ราย แรงงานต่างด้าว 910 คน ทั้งนี้ในการจับกุมครั้งล่าสุดที่จังหวัดขอนแก่น พบต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตจำนวน 749 คน โดยในจำนวนนี้มีเด็ก 35 คน ซึ่งจะไม่ถูกดำเนินคดี แต่ได้มอบให้ศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นดูแลในการจัดหาที่พักอาศัยและ อาหาร ระหว่างรอการส่งกลับประเทศต้นทางกับผู้ปกครองที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี
 
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภาเพ็ญ สุภโกศล / สวท.   Rewriter : ศศิธร ภู่จีนาพันธ์ / สวท.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ :
http://thainews.prd.go.th


    
วันที่ : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555